Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Remote Sensing and GIS in Landslide Management:

An Example from the Kravarsko Area, Croatia

springer

Registrirana su brojna klizišta na širem području naselja Kravarsko koja ugrožavaju postojeće objekte i infrastrukturu (ceste, vodovode i dalekovode). Iz tog razloga je za istraživano područje izrađen katastar klizišta, te zonacijske karte: karta podložnosti na klizanje i karta stabilnosti terena sa ključnom infrastrukturom. Prikupljeni podaci o klizištima i izrađene karte mogu poslužiti u pružanju informacija o ugroženim područjima kao i u optimizaciji prostornog planiranja. Karta stabilnosti terena sa ključnom infrastrukturom je svojevrstan „novitet“ koji na jednostavan način daje praktične i korisne informacije i „ne-stručnim“ korisnicima. Za više detalja provjerite poveznicu.

Rad je objavljen u otvorenom pristupu i dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2072-4292/15/23/5519

hr
Skip to content