Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Regional-Scale Landslide Susceptibility Mapping Using Limited LiDAR-Based Landslide Inventories for Sisak-Moslavina County, Croatia

U radu je prikazana karta podložnosti na klizanje u regionalnom mjerilu (1:100,000) za područje Sisačko-moslavačke županije. U nedostatku katastra klizišta za područje cijele županije, katastri klizišta derivirani iz LiDAR podataka za područje 132 km2 unutar županije, korišteni su za određivanje veze između pojave klizišta i utjecajnih faktora (inženjerskogeoloških jedinica, reljefa, hrapavosti površine, drenažne mreže). Za definiranje težinskih faktora korištena je integracija statističke metode “Frequency ratio” (FR) u analitički hijerarhijski proces (AHP). Područje županije zonirano je u četiri klase podložnosti na klizanje, od čega 36 % pripada zonama vrlo visoke i visoke te 64 % zonama umjerene i niske podložnosti. Prostorna distribucija zona podložnosti na klizanje upućuje na najkritičnija područja po pitanju stabilnosti padina i izdvajaju prioritetna područja unutar nižih administrativnih jedinica (općina) na kojima je potrebno provesti detaljnija istraživanja.

LiDAR podloge korištene u ovom radu rezultat su snimanja provedenog 2018. u sklopu projekta safEarth, sufinanciranog Interreg IPA CBC programom Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. 

Rad je objavljen u posebnom izdanju časopisa Sustainability “Challenges in Environmental Geology and Hydrology” i dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4543

Skip to content