Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

REEBAUX: „Potencijal za pridobivanje elemenata rijetkih zemalja iz boksita i crvenog mulja u IJI Europi“ (“Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region)

 

Hrvatski geološki institut sudjeluje kao projektni partner u projektima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT). Zavod za mineralne sirovine uključen je u temu „mineralnih sirovina“ i sudjeluje u projektu REEBAUX: „Izgledi za pridobivanje elemenata rijetkih zemalja iz boksita i crvenog mulja u IJI Europi“/“Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region“. Glavni voditelj projekta je UNIZG-PMF.

REEBAUX projekt bavi se boksitnim ležištima i utvrđivanjem njihovog potencijala kao izvora elemenata rijetkih zemalja (REE). Boksiti su daleko najznačajniji u industriji aluminija, kao i u proizvodnji cementa, kemijskih i industrijskih abraziva. Najvažnija europska ležišta boksita nalaze se u istočnoj i jugoistočnoj Europi, te je cilj projekta prikupiti podatke o boksitima i crvenom mulju u Hrvatskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. U sklopu projekta prikupili su se postojeći podaci o ležištima boksita te njihove geokemijske karakteristike i stratigrafska pripadnost. Pristupilo se i digitalizaciji postojećih karata. Obavljena su terenska istraživanja u Dalmaciji, u području Obrovca, Moseća, Sinja i Imotskog, te je prikupljeno približno 100 uzoraka boksita. Uzorkovana ležišta boksita su različite starosti: gornjokredno-paleogenski (Mandići, Turban kosa), srednjoeocenski (Ćosići), srednjo i gornjoeocenski (Ričina), gornjoeocenski (prominski boksiti Obrovca, Moseća, Sinja-Gljev, Mamutovo brdo) i neogenski (ležišta glinenih boksita Crveni klanac i Košute kod Trilja). Zajedno s prethodnim istraživanjima boksita izrađena je baza podataka s oko 250 uzoraka boksita s područja Hrvatske. Također je provedeno geološko istražno bušenje boksita u ležištu Mamutovac-Ia (blizu Oklaja), gdje je izvađena 25-m jezgra boksita. Utvrđen je geokemijski i mineralni sastav na ukupno 65 uzoraka boksita.

Srednja vrijednost koncentracije REE u hrvatskim boksitima je 700 mg/kg. Najviše udjele REE imaju boksiti srednjeg i gornjeg eocena (400 do 1400 mg/kg), dok niže udjele imaju gornjotrijaski, gornjokredni i neogenski boksiti (<600 mg/kg). Od REE prevladavaju laki elementi rijetkih zemalja (LREE). Jezgra boksita izbušena u ležištu Mamutovac-1A pokazuje relativno obogaćenje ukupne vrijednosti REE s dubinom. Objavljena je brošura o boksitima (booklet), kao jedan od rezultata projekta. Urednik brošure istog naslova kao i naziv projekta, jest N. Tomašić s UNIZG, a na ukupno 88 stranica opisana je važnost boksita kao jedne od „kritičnih mineralnih sirovina“ (CRM), stratigrafsko pojavljivanje ležišta boksita, karakteristike crvenog mulja i ekonomska vrijednost REE u istraživanim boksitima.

 

Web stranice projekta:

http://reebaux.gfz.hr/

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Slobodan Miko

Nikolina Ilijanić

Erli Kovačević Galović

Nikola Gizdavec

Datum početka i kraja projekta: 01.04.2018.-30.06.2021.

 

Kategorija projekta: EU projekt, EIT Raw Materials


Ugovoreni iznos financiranja: 18.375,00 €


Status: Aktivan

Naslovnica brošure (booklet) o boksitima kao jedan od rezultata projekta REEBAUX.

hr
Skip to content