Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

REEBAUX: Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region

Hrvatski geološki institut sudjeluje kao projektni partner (prešli iz inicijalnog podugovornog partnerstva) u projektima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), te je Zavod za mineralne sirovine uključen u temu „mineralnih sirovina“ i sudjeluje u sljedećim projektima: 1) RESEERVE: Mineral potential of the ESEE region, voditelj Geološki Zavod Slovenije (GeoSZ); 2) REEBAUX: Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region, voditelj UNIZG-PMF. Voditelji projekata iz HGI-a su dr. S. Miko i dr. Ž. Dedić, dok financijska izvješća koordinira M. Žic.

REEBAUX projekt bavi se boksitnim ležištima i utvrđivanjem njihovog potencijala kao izvora elemenata rijetkih zemalja (REE). Boksiti su daleko najznačajniji u industriji aluminija, kao i u proizvodnji cementa, kemijskih i industrijskih abraziva. Najvažnija europska ležišta boksita nalaze se u istočnoj i jugoistočnoj Europi, te je cilj projekta prikupiti podatke o boksitima i crvenom mulju u Hrvatskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Sloveniji. U sklopu projekta prikupili su se postojeći podaci o ležištima boksita te njihove geokemijske karakteristike i stratigrafska pripadnost. Pristupilo se i digitalizaciji postojećih karata. Tijekom 2019. obavljena su terenska istraživanja u Dalmaciji, u području Obrovca, Moseća, Sinja i Imotskog, te je prikupljeno približno 100 uzoraka boksita. Uzorkovana ležišta boksita su različite starosti: gornjokredno-paleogenski (Mandići, Turban kosa), srednjoeocenski (Ćosići), srednjo i gornjoeocenski (Ričina), gornjoeocenski (prominski boksiti Obrovca, Moseća, Sinja-Gljev, Mamutovo brdo) i neogenski (ležišta glinenih boksita Crveni klanac i Košute kod Trilja). Također je provedeno geološko istražno bušenje boksita u ležištu Mamutovac-Ia (blizu Oklaja), gdje je izvađena 25-m jezgra boksita. Utvrđen je geokemijski i mineralni sastav na ukupno 65 uzoraka boksita.

Rare earth elements (REE) are critical raw materials imported in large numbers for modern industrial applications but almost exclusively extracted out of Europe, thus leaving the continent completely dependent on imports.

Europe-based REE production shall cover a significant amount of the domestic need and reduce business hazard due to a volatile world market. Bauxite and bauxite residue have been for a long time considered a viable resource of REE. With a large number of bauxite deposits in the Eastern and South-Eastern European (ESEE) region and a long tradition of the aluminium processing industry, which has left also a significant amount of bauxite residue behind, there is a respectable perspective for development of a new REE resource for Europe once geological, mining and technological aspect are well elaborated.

Web stranice projekta:

https://eitrawmaterials.eu/project/reebaux/

http://reebaux.gfz.hr/

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Slobodan Miko

Nikolina Ilijanić

Erli Kovačević Galović

Nikola Gizdavec

Datum početka i kraja projekta: 01.04.2018.-30.06.2021.

 

Kategorija projekta: EU projekt, EIT Raw Materials


Ugovoreni iznos financiranja: 18.375,00 €


Status: Aktivan

Skip to content