Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

QMAD – Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Broj projekta:
IP-04-2019-8505
Vrsta:
Istraživački projekt
Trajanje:
4 godine
Početak:
1. prosinac 2019.
Vrijednost financiranja:
1.040.000,00 kn
Voditelj:
dr. sc. Slobodan Miko

Sažetak:

Predloženi projekt ima za cilj unaprijediti spoznaje do sada slabo istražene potopljene krajolike istočno-jadranskog šelfa, kao i kasno-kvartarnih sedimenata istaloženih duž istočnog dijela Srednjojadranske kotline (MAD, Jabučka kotlina). Istraživanje pleistocenske naplavne ravnice rijeke Krke dati će uvid u stratigrafski slijed sedimenata s razvojem deltnog sustava i estuarija, koji su nastali interakcijom eustatskih promjena razine mora i lokalnih faktora poput donosa sedimenata i tektonske aktivnosti. Kontinuirana morska sedimentacija tijekom kasnog kvartara, te donos materijala iz slivnog područja rijeke Krke, biti će istražen na prostoru istočnog dijela MAD-a. Primjenom geofizičkih metoda visoke rezolucije, te sedimentoloških, petrofizičkih, geokemijskih, mikropaleontoloških i aDNA metoda na uzorcima iz jezgara sedimenata, po prvi puta će se moći pratiti paleookolišna evolucija od riječnih/jezerskih do dubljemorskih okoliša na profilu kraćem od 100 km (od jezera Prokljan u estuariju rijeke Krke do istočnog MAD-a). Prepoznat će se odgovarajući klimatski i okolišni pokazatelji, te će se dobiti uvid u migraciju i okolišnu prilagodbu lovaca i sakupljača koji su tijekom kasnog paleolitika obitavali na istočnoj obali Jadrana, gdje je vjerojatno postojala naplavna ravnica rijeke Krke. Dobiveni rezultati o promjenama morske razine i krajolika omogućit će razumijevanje moguće interakcije među ljudima sa šireg istraživanog prostora u vrijeme sustavnih traktova padajuće, niske i rastuće razine mora. Time će se istražiti moguća uloga rijeke Krke kao kopnenog/naplavnog „mosta“ za ljudsku migraciju. Posebna pažnja bit će posvećena procjeni recentne brzine sedimentacije, prepoznavanju obilježja potopljenih krajolika, te također izračunu brzine akumulacije organskog ugljika i kopnenih komponenata sedimenata, te potencijalno toksičnih elemenata.

Područje istraživanja – obala prije 11000 godina

Područje istraživanja – obala prije 20000 godina

Geofizička snimanja podmorja

Istražna bušenja/jezgrovanje kvartarnih sedimenata podmorja/jezera

Skip to content