Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Provenance and depositional environment of Middle Miocene silicic volcaniclastic deposits from Mt. Medvednica (North Croatian Basin, Carpathian-Pannonian Region) 

springer

U znanstvenom časopisu Journal of Volcanology and Geothermal Research objavljen je znanstveni rad pod naslovom Provenance and depositional environment of Middle Miocene silicic volcaniclastic deposits from Mt. Medvednica (North Croatian Basin, Carpathian-Pannonian Region) Rad je rezultat suradnje znanstvenika iz Hrvatskog geološkog instituta te iz brojnih drugih institucija iz Hrvatske i inozemstva.

U radu su prikazani rezultati integriranog pristupa korištenja vulkanoloških, geokronoloških i paleontoloških analiza na vulkanoklastičnim naslaga s područja Medvednice. Novi podatci visokoprecizne geokronologije na mineralu cirkonu te geokemije na vulkanskom staklu omogućili su razlikovanje dva vulkanoklastična horizonta „Plaz“ i „Bidrovec“ koji su produkt dvije odvojene erupcije. Tefrostratigrafijom je povezan horizont „Plaz“ s Demjén erupcijom  koja je definirana s debelim ignimbritskim naslagama na sjeveru Mađarske, dok horizont „Bidrovec“ nije moguće povezati s ni jednom poznatom erupcijom. Ovi podatci će omogućiti primjenu horizonata „Plaz“ i „Bidrovec“ kao važnih marker horizonata za regionalne rekonstrukcije, te pomoći u boljem razumijevanju vulkanske kronologije i tefrostratigrafije Karpatsko-panonske regije.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa“ akronima PYROSKA (HRZZ-UIP-2019-04-7761) voditelja dr.sc. Mihovila Brleka.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377027323001749

hr
Skip to content