Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

URGE – Urban Geochemistry in Europe

Pan-Europski projekt „Urban Geochemistry in Europe (URGE) – Soil, children, health“ pokrenut je na incijativu Geokemijske ekspertne grupe EuroGeoSurveys-a (EGS GEG – www.eurogeosurveys.org). Cilj projekta je jedinstvenom metodologijom istražiti kemijski sastav urbanih tala u gradovima Europe, geokemijski kartirati gradove i procijeniti rizik za okoliš i ljudsko zdravlje od povećanih sadržaja organskih i anorganskih onečišćivala.

Web stranica projekta: www.eurogeosurveys.org

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Josip Halamić

 

 


Ajka Šorša

Datum početka i kraja projekta:

2008 – 2019


 

Kategorija projekta:

Znanstveno-istraživački projekt (EuroGeoSurveys – GEG)

 


Ugovoreni iznos financiranja: MZOS, međunarodna suradnja

 

 Status: Završen

Skip to content