Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

MU-HA: Multihazard framework for water related risks management

MUHA logo

Projekt MUHA započeo je u ožujku 2020. u sklopu drugog poziva programa ADRION (2014.-2020.). U projektu sudjeluje deset partnera iz pet zemalja, iz Hrvatske punopravni partneri su Hrvatski geološki institut i Istarski vodovod Buzet dok Hrvatske vode, Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Vodovod Zadar i Stožer civilne zaštite Zadarske županije sudjeluju kao pridruženi partneri. Hrvatski geološki institut nositelj je komunikacijskog radnog paketa.

Projekt MUHA usmjeren je upravljanju vodnih sustava tijekom rizika od hazarda ili tijekom samog hazarda, to su zagađenja, poplave, suše i potresi. Projektne aktivnosti rezultirat će izradom harmoniziranog akcijskog plana, metoda i alata kao odgovarajućih mehanizama u slučaju hazarda, radi poboljšanja Plana sigurnosti voda (Water Safety Plan). Glavni cilj je izrada jedinstvenog Plana ranog upozoravanja od pojava hazarda (Early Warning System) i mehanizama postupanja uslijed hazarda usklađenog za cijelu Jadransko-jonsku regiju, usklađujući time protokole Stožera civilnih zaštita, opskrbljivača vodom i nacionalnih tijela zaduženih za upravljanje vodama. Istraživači Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju zajedno s pridruženim partnerima svoja će istraživanja provoditi u zadarskom zaleđu na prostoru slijeva Bokanjac – Poličnik, s naglaskom na podslijev kaptiranog priobalnog krškog izvora Golubinka. Područje istraživanja odabrano je zbog sve većih izazova stabilne vodoopskrbe uslijed klimatskih promjena. Tokom ljetnih perioda i hidroloških minimuma utjecaj suša sve je intenzivniji, a potrebe za pitkom vodom sve veće uslijed turističkih aktivnosti. U pojedinim dijelovima tog priobalnog područja prisutna je i poljoprivreda s čijim razvojem rastu i sezonske potrebe za vodom, ali se i povećava rizik zaslanjenja vodonosnika.

Hrvatski geološki institut ovim je projektom osigurao sredstva za nabavu laboratorijskog instrumenta, polarografa za automatsko određivanje metala u tragovima u vodi u vrijednosti od 550.000,00 kn, te je osigurao dva radna mjesta tokom trajanja projekta.

Web stranica projekta: https://muha.adrioninterreg.eu/

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Jasmina Lukač Reberski

Hrvatski geološki institut

Ivana Boljat

Jasmina Lukač Reberski

Luka Miklin,

Josip Terzić,

Patricia Živković

 NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY (ITALIJA)

UNIVERSITY OF LJUBLJANA (SLOVENIJA)

JAROSLAV ČERNI WATER INSTITUTE (SRBIJA)

WATER UTILITY OF ISTRIA FOR THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF WATER (HRVATSKA)

MUNICIPALITY OF KAMNIK (SLOVENIJA)

UNIVERSITY OF THESSALY-SPECIAL ACCOUNT FUNDS FOR RESEARCH (GRČKA) 

PUBLIC UTILITY “VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKŠIĆ (CRNA GORA)

CIVIL PROTECTION DEPARTMENT OF THE ITALIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS (ITALIJA) 

MUNICIPAL WATER SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY OF LARISSA (GRČKA)

Datum početka i kraja projekta: 3/2020. – 8/2022.


 

Kategorija projekta: EU Interreg projekt

 

Status: Aktivan

Ugovoreni iznos financiranja: 2.045.108,00 €

Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF i IPA II fondova Europske unije

 

Skip to content