Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja (DeltaSal)

deltasal logo

Problem prodora mora i zaslanjivanja površinske i podzemne vode, a time rizika od degradacije tala posebice je izražena u delti rijeke Neretve, koja se smatra i jednim od najranjivijih područja u RH na klimatske promjene. Projektom će se razviti i primijeniti napredni sustav praćenja kakvoće vode i tla, te predviđanja i izvješćivanja o stanju ekosustava riječne doline koji se dominantno koristi za poljoprivredu. U projektu su angažirani stručnjaci iz nekoliko institucija: Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva i Građevinski fakultet, te Institut Ruđer Bošković i Hrvatski geološki institut. Prijavitelj i voditelj projekta je Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Više na poveznici: https://deltasal.hr/

Glavni istraživač / voditelj iz HGI-a: dr.sc. Željka Brkić

 

 

Datum početka i kraja projekta:

36 mjeseci – od siječnja 2020. do siječnja 2023.


 

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

EU Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Ugovoreni iznos financiranja: 57.565 HRK

Izvor financiranja: „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (ref. oznaka: KK.05.1.1.02.0011)

 

Status: Aktivan

Skip to content