Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Nacionalni kompetitivni projekti

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih

doktora znanosti

Projekt Hrvatske zaklade za znanost pod rednim brojem DR-5-2014, vezan za projekt „Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promjena morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline“-QMAD (IP-2019-04-8505).

Doktorandica Natalia Šenolt će upisati doktorski studij Geologije na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), a izvođač studija je Geološki odsjek PMF-a.

Glavni cilj QMAD projekta i doktorskog rada kao njegovog integralong dijela je rekonstrukcija paleookolišnih promjena na istočnoj obali Jadrana tijekom kasno-kvartarnih eustatskih promjena razine mora. Doktorand će imati aktivnu ulogu u proveđenju istraživanje koje će dati će važane podatke za procjenu promjena morske razine i klime u budućnosti i oklišnih promjena koje nastaju uslijed izdizanja morske razine. Doktorand će o će u sklopu doktorskog rada izraditi reokonstruciju potopljenih paleo-krajolika i njihov utjecaj na migraciju ljudi uzduž istočno-jadranskog šelfa tijekom eustatskog ciklusa od holocena kroz posljednji glacijalni ciklus.

Kako bi se ostvarili zadani ciljevi područje istraživanja doktorand će sudjelovati u geofizičkim istraživanjima (višesnopni dubinomjer, geološki dubinomjer, panoramski dubinomjer) prostora koji će obuhvatiti središnji dio jadranske obale (Dalmaciju) s fokusom na: (a) potopljene krške depresije (Telašćica, Pirovački zaljev, Kornatski kanal), s time da će se za istraživanja koristiti jezge sedimenta izvađene tijekom LoLADRIA projekta (Telašćica i Pirovački zaljev) zatim će sudjelovati u aktivnostima vezanim za istražna bušenja u sklopu QMAD projekta će se provesti b) na dubinama od oko 70 m vodenog stupca u Kornatskom kanalu koji predstavlja zatvoreni bazen odvojen od otvorenog mora pragom na dubini od 50 m; c) u istraživanju estuarija rijeke Krke s Prokljanskim jezerom i potopljenom pleistocenskom deltom ili naplavnom ravnicom na transektu između otoka Zlarina i Žirja (na šest lokacija od dubine od 5 m (Prokljansko jezero) do 90m dubine (kod otoka Žirja)); d) sedimentološkim analizom  jezgre iz srednjejadranske depresije (MAD) izvađene tijekom znanstvenog krstarenja brodom Poseidon (POS 514) 2017. godine i zajedno sa provedenim geofizičkih istraživanjima tijekom QMAD projekta moći će naprviti interpretaciju kasno pleistocenskog/holocenskog taložnog prostora istočnog dijela Jabučke kotline (MAD). 

Tijekom izrade doktorskog rada i rada u sklopu QMAD projekta, doktorad će istraživati jezerske, fluvijalne i marinske sedimentacijske okoliše te niz prijelaznih okoliša, te detaljno izučiti razvoj priobalnih krških riječnih sustava i njihove promjene kao posljedice postglacijalnog dizanja morske razine. Kroz istraživanje doktorand će pokušati definirati slijede sedimentacijske okoliše i sustave: a) visokomorski sustavni trakt (MIS 5e), prije ~124–119 ka estuarij Krke/jezero Prokljan; b) trakt sustava padajuće razine mora (MIS 5-2), prije ~119–22 ka delta Krke; c) niskomorski sustavni trakt (MIS 2), prije ~22–17 ka delta Krke; d) trakt sustava rastuće razine mora (MIS 1), prije ~17–4.0 ka estuarij Krke; e) današnji visokomorski sustavni trakt (MIS 1), prije ~4.0 ka–danas estuarij Krke/jezero Prokljan; f) kontinuirani morski zapis iz Srednjojadranske kotline (prije~22 ka-danas).

Doktorand će sudjelovati u projektu QMAD na način da će:

  1. koristiti geofizičke podatke za rekonstrukciju geomorfologije paleokrajolika pri čemu će prostorni podaci biti pohranjeni i vizualizirani GIS alatima (ESRI ArcGIS) i povezani s postojećim batimetrijskim podacima niske razlučivosti te novo snimljenim batimetrijskim podacima višesnopnog dubinomjera.
  2. Identificirati i sakupiti najbolji mogući sedimentni slijed koji predstavlja zapis značajnih promjena u taložnom sustavu.
  3. Uspostaviti kronološki okvir promjena u okolišu, koje mogu biti lokalne (u izoliranim bazenima – zaljev Telašćica, Kornatski kanal, Pirovački zaljev te holocenski estuarij i deltu rijeke Krka i Prokljanskog jezera) i regionalne iz MAD-a (razlikovanje utjecaja rijeka Po i Krke tijekom niske razine mora za LGM).
  4. Povezati arheološke podatke s datiranim promjenama razine mora i okoliša radi rekonstrukcije mogućeg ljudskog kontakta tijekom padajućeg, niskomorskog ili transgresivnog sustavnog trakta i ulogu rijeke Krke koja dijeli istočnu obalu Jadrana, a mogla je u kopnenoj fazi ili fazi naplavne ravnice biti poveznica koja je omogućavala migraciju ljudi.

Voditelj/mentor: dr.sc. Slobodan Miko

Natalia Šenolt, mag. geol.

Datum početka i kraja projekta: 24.08.2020.-23.08.2024.

 

 

Kategorija projekta: HRZZ projekt

 

Iznos financiranja: Ugovoreni iznos financiranja projekta po natječaju „Istraživački projekti, rok IP-04-2019-8505“, QMAD: 1.070.341,00 HRK

 

 

.

Status: Aktivan

Skip to content