Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Program geoloških karata

Osnovna geološka karta RH

OGK RH M 1:50.000 čini drugu fazu izrade OGK 1:100.000, koja ima vrlo široku primjenu u znanosti te gospodarstvu i održivom razvoju RH, a koja se također izrađivala na Zavodu za geologiju HGI. Time je osiguran neprekinuti slijed sustavnih geoloških istraživanja u svrhu potpunijeg poznavanja državnog teritorija i njegovih prirodnih resursa te razvoja geološke znanosti. OGK RH M 1:50.000  je metodološki temeljena na litostratigrafskoj podjeli stijena i sedimenata pri površini pa kao takva omogućava usmjerena istraživanja potencijalnih mineralnih sirovina, i odvajanje propusnih od manje propusnih stijena pri istraživanju voda, objektivniju procjenu geoloških hazarda, te dobivanje boljeg uvida u dubinsku geološku građu pri istraživanju ugljikovodika i termalne energije. Poznavanje geološke građe jedan je od temeljnih preduvjeta za održivo korištenje prirodnih bogatstava i prostorno planiranje, odnosno održivi razvoj neke regije ili države. OGK RH čini temelj za sve tematske geološke karte i za istraživanja na razini primijenjene geologije, pri čemu se interdisciplinarnim pristupom izradi tematskih karata povećava transfer znanja unutar geoloških disciplina, ali i između geologa i stručnjaka drugih specijalnosti (seizmologa, prostornih planera, krajobraznih inženjera, urbanista i dr.).

 

Dinarski dio: dr.sc. Tvrtko Korbar

Panonski dio: dr.sc. Anita Grizelj

Radovan Avanić, dr.sc.,

Koraljka Bakrač, dr.sc.,

Adriano Banak, dr.sc.,

Mirko Belak, dr.sc.,

Nikola Belić, dipl.ing.geol.,

Stanislav Bergant, dipl.ing.geol.,

Marko Budić, dipl.ing.geol.,

Vlatko Brčić, dr.sc.,

Mihovil Brlek, dr.sc.,

Pavle Ferić, dipl.ing.geol.,

Radovan Filjak, dipl.ing.geol.,

Ladislav Fuček, dipl.ing.geol.,

Ines Galović, dr.sc.,

Lidija Galović, dr.sc.,

Tonći Grgasović, dr.sc.,

Anita Grizelj, dr.sc.,

Valentina Hajek-Tadesse, dr.sc.,

Marija Horvat, dr.sc.,

Duje Kukoč, dr.sc.,

Tomislav Kurečić, dr.sc.,

Monika Milošević, dipl.ing.geol.,

Ivan Mišur, dr.sc.,

Damir Palenik, dipl.ing.geol.,

Krešimir Petrinjak, dipl.ing.geol.,

Damir Slovenec, dr.sc.,

Marko Špelić, dipl.ing.geol.,

Lara Wacha, dr.sc.

0181001

Postupak izrade standardiziranog lista OGK RH

Skip to content