Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

PORTAL ZA PRIJAVU KLIZIŠTA

RESPONSa – Response to landslide and flash flood risk with early warning system design

Ovdje možete prijaviti klizište.

Projekt RESPONSa usmjeren je prema jačanju programskog cilja 2.1, koji se odnosi na promicanje i unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode i sustava upravljanja za prevenciju rizika. Prekogranična suradnja uključit će zajednički rad svih projektnih partnera na uspostavi sustava ranog upozoravanja od pojava klizišta i bujičnih poplava, koje u naseljenim područjima predstavljaju direktnu prijetnju za stanovništvo i njihovu imovinu. Kao posljedica klimatskih promjena, u posljednje vrijeme sve više svjedočimo pojavama klizišta i bujičnih tokova pokrenutih ekstremnim vremenskim uvjetima (npr. intenzivnim ili dugotrajnim oborinama). U tom smislu, u sklopu projekta RESPONSa u fokusu su istraživanja vezana uz praćenje klizišta korištenjem metoda daljinskih istraživanja i praćenje meteoroloških uvjeta te određivanje graničnih vrijednosti pokretača kod kojih dolazi do aktiviranja štetnog događaja. Aktivno sudjelovanje ključnih dionika (predstavnika lokalne zajednice, civilne zaštite, meteoroloških službi) omogućit će procjenu kapaciteta lokalne zajednice i izradu operativnih procesa za različite geohazardne  scenarije. Njihovim objedinjavanjem u zajednički sustav, u slučaju pojave rizičnog događaja, lokalna zajednica moći će valjano i pravovremeno odgovoriti.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ukupan proračun projekta i EU sufinanciranje: 935.168,30 EUR / 794.893,04 EUR

Trajanje projekta: 01/10/2020 – 31/03/2023

Partneri:

Hrvatski geološki institut, Zagreb – vodeći partner

Rudarsko geološko građevinski fakultet iz Tuzle

JU Zavod za geološka istraživanja iz Podgorice.

Prioritetna os 2:  Okoliš, prevencija rizika i energetska učinkovitost

„Prioritetna os 2 izravno odgovara na izazove vezane uz zaštitu prirode i okoliša, potrebe za poboljšanjem prevencije rizika (u smislu sposobnosti reakcije na katastrofe) te ima za cilj napredak u korištenju obnovljivih izvora energije te na taj način poboljšanje energetske učinkovitosti.“

„Portal za prijavu klizišta izrađen je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog geološkog instituta te ne odražava stavove Europske unije. “

Skip to content