Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERLANE SIROVINE

Gospodarstveni (tržišni) proejkti

Preliminarna geološka istraživanja ležišta „Hrastovo rebro“

Ležište „Hrastovo rebro“ smješteno je u Varaždinskoj županiji, na području Grada Novi Marof, te je trgovačko društvo PZC d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu cesta iz Varaždina, zatražilo istraživanje za eksploataciju tehničko-građevnog kamena. Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine, izradio je preliminarno geološko izvješće o navedenom ležištu, na temelju provedene detaljne terenske geološke prospekcije i uzorkovanja te mineraloško – petrološke analize stijenske mase. Izrađena je preliminarna ekonomska ocjena i vrijednost ležišta Hrastovo rebro.

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol.

 Ivan Mišur,

Marija Horvat,

Željko Kastmüller

Datum početka i kraja projekta:  2019.-2020.


 

Kategorija projekta: Gospodarstveni (tržišni) projekt


Ugovoreni iznos financiranja: 14.000,00 HRK


Status: Završen

Skip to content