Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Paleookolišna i paleoklimatska istraživanja klastičnih i kemogenih sedimenata iz Grgosovih spilja – GRGA

Kanali krških spilja često imaju ulogu zamki za slijedove klastičnih i kemogenih sedimenata. Ovi sedimenti pružaju jedinstvenu mogućnost istraživanja okolišnih i klimatskih uvjeta koji su vladali na širem području u vrijeme njihova nastanka.

U ovom projektu planiramo istraživanjem geokemijskih procesa u tlu, prokapnici i spiljskom zraku kao i geokemijskim značajkama siga i klastičnih sedimenata iz Grgosovih spilja u Samoborskom gorju potražiti odgovore na sljedeća pitanja. Kako antropogeni utjecaj, prvenstveno izmjene u vegetacijskom pokrovu, utječu na izmjene kemijskog sastava vode i siga na ovom lokalitetu? Koji su mehanizmi nastanka fluorescencije u sigama iz ove spilje? Kakva je bila klima tijekom pleistocena u središnjoj Hrvatskoj? Može li nam primjena cutting edge metode TEX86 otkriti kolika je bila temperatura u središnjoj Hrvatskoj u pleistocenu? Na kraju, otkud potječu i što nam govore o genezi širega područja klastični i kemogeni sedimenti koje nalazimo očuvane u ovom geomorfološkom spomeniku prirode? Koje je porijeklo slomljenih siga na ovom lokalitetu i mogu li nam njihove starosti dobivene metodom U-Th reći nešto više o potresnoj aktivnosti u prošlosti?  

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Petra Bajo

  dr. sc. Maja Briški,

  Ivona Ivkić Filipović, mag. geol.,

  dr. sc. Tomislav Kurečić,

  Iva Palatinuš, mag.geol.,

  dr. sc. Andrej Stroj

   

   Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

    


    

   Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

    

    

   Financiranje: 60.000,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content