Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Gospodarstveni (tržišni)  projekti

Paleolimnološka istraživanja Vranskog jezera kod Biograda

Vransko jezero kod Biograda najveće je prirodno jezero u Hrvatskoj, s površinom od 30 km2, a pripada u plitka jezera, s prosječnom dubinom od 2 m. Jezera su idealan medij za očuvanje paleookolišnih uvjeta, te se u jezerskim sedimentima mogu pratiti promjene klime i ljudski utjecaj tijekom holocena. Ciljevi ovog projekta su utvrditi vrijeme nastanka jezera i rekonstruirati paleookolišne promjene tijekom holocena, u vezi s klimatskim promjenama i izdizanjem morske razine. Uzorkovanje jezerskih sedimenata obavljeno je pomoću istraživačke platforme HGI-a „Q2“ i klipnim korerom dužine 3 m (Piston Corer „Niederreiter, UWITEC). Podaci koji su se dobiti tim istraživanjima uvelike će koristiti boljem razumijevanju funkcioniranja ekosustava Vransko jezero u rezoluciji od 100 godina.

Glavni istraživač / voditelj:

dr.sc. Slobodan Miko

dr.sc. Nikolina Ilijanić

Ozren Hasan,

Martina Šparica Miko,

Koraljka Bakrač,

Valentina Hajek-Tadesse,

Ines Galović,

Katarina Caput Mihalić

Datum početka i kraja projekta: 01.07.2012.-28.01.2015.


 

Kategorija projekta: Znanstveno-istraživački projekt (Park Prirode Vransko jezero)


Ugovoreni iznos financiranja: 49.800,00 HRK

Status: Završen

Skip to content