Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Paleolimnologija hrvatskih krških jezera: praćenje promjena okoliša(PLATE)

Jezgre sedimenta jezera pružaju sveobuhvatan zapis o promjenama okoliša u kasnom pleistocenu/holocenu zbog kontinuiranog nakupljanja sedimenata. U sklopu predloženog projekta izvršit će se detaljne geokemijske (elementna analiza, organski ugljik, stabilni izotopi, biomarkeri) i radiokarbonske analize u krškim jezerima, močvarama i poljima (Visovačko jezero, Vransko jezero kod Biograda, Nadinsko blato). Geofizička istraživanja u jezerima i poljima (geološki i višenospni dubinomjer, georadar) omogućuju određivanje detaljne geomorfološke karakteristike te 2D, kao i 3D vizualizaciju geomorfologije dna jezera i polja. Elementni, izotopni ili molekularni sastojci jezerskih sedimenata odražavaju vanjski dosos materijala, kao i unutarnje biogeokemijske cikluse jezera. Geokemijske, mineraloške i sedimentološke karakteristike, zajedno s paleontološkim fosilnim ostacima (ostrakodi) i fosilnim molekulama (biomarkeri) ekstrahiranim iz sedimentnih arhiva, koristit će se za rekonstrukciju prošlih uvjeta okoliša. Cilj projekta je rekonstruirati prošle promjene okoliša u jezerima kombinacijom geofizičkih daljinskih istraživanja i multi-proxy podataka analizama jezgri sedimenata, objaviti rezultate projekta i dobiti osnovu za prijavu znanstvenog projekta. Paleolimnološka mreža obuhvatila bi istraživanje slatkovodnog Visovačkog jezera, prijelaznog slatkovodno-močvarnog jezera (Vransko jezero kod Biograda, područje Jasena) i krškog polja Nadinsko blato u krškom dijelu Hrvatske.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr. sc. Nikolina Ilijanić

dr. sc. Dea Brunović,

dr. sc. Ozren Hasa,

dr. sc. Slobodan Miko,

dr. sc. Saša Mesić,

dr. sc. Tamara Marković,

Natalia Smrkulj, mag. geol.,

Ivona Ivkić Filipović, mag. geol.,

mr.sc. Martina Šparica Miko,

Ana-Maria Heski, mag. ing. cheming,

Filip Šegović, mag. ing. geol.

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje:  59.400,00

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content