Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Paleoecological and sedimentological characterisation of Middle Miocene sediments from the Hrvatska Kostajnica area (Croatia)

Autori su na temelju multidisciplinarnih istraživanja (mineraloških, geokemijskih, sedimentoloških, integriranih paleontoloških analiza i paleoekološke rekonstrukcije) prikazali rekonstrukciju granice baden/sarmat na području JZ rubnog dijela Sjevernohrvatskog bazena stavljajući rezultate u okvir novih kronostratigrafskih podjela unutar srednjeg miocena. Značaj ovog rada su nove spoznaje o evoluciji, paleogeografiji i klimatskoj povijesti morske sukcesije u jugozapadnom dijelu Panonskog bazenskog sustava.

Terenska istraživanja napravljena su u sklopu INTERREG – IPA CBC projekta “safEarth” (Transnational advanced management of land use risk through landslide susceptibility maps design) na jednom od najvećih klizišta u Republici Hrvatskoj u Hrvatskoj Kostajnici.

Rad je dostupan na poveznici: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1026

Skip to content