Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Ostracods and the middle Miocene evolution of the Bugojno Basin (Bosnia and Herzegovina)

Znanstvenica Valentina Hajek Tadesse iz HGI-a, objavila je znanstveni rad naziva „Ostracods and the middle Miocene evolution of the Bugojno Basin (Bosnia and Herzegovina)“ u springerovom časopisu Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (IF: 1.573).

Rad je publiciran u najnovijem specijalno izdanju koje uključuje seriju od 20 članaka, odnosno  taksonomske studije o svim poznatim fosilnim skupinama pronađenim na lokalitetu Gračanica te analizu tadašnjih biocenoza i paleokoliša tijekom kratkog razdoblja u ranom srednjem miocenu. Nalazište Gračanica smješteno u Dinaridima, označava važno mjesto na putu kopnene migracije sisavaca iz Afrike i Male Azije u Europu.

Rezultati provedenog istraživanja uključuju determinaciju i analizu ostrakodne faune. Opisane su tri različite ostrakodne zajednice unutar 40 m sukcesije. Posebna pažnja dana je na interpretaciju paleookoliša, a slatkovodna  ostrakodna fauna  Gračanice uspoređena je i s ostalim poznatim ostrakodnim zajednicama šire okolice i Srednje Europe.

Rad je dostupan na poveznici: http://link.springer.com/article/10.1007/s12549-019-00403-5

hr
Skip to content