Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Osnovna hidrogeološka karta 1:100 000 – Shema listova

Sve karte u digitalnom obliku su besplatne za preuzimanje (kartu možete preuzeti klikom na određeni list karte). Odgovarajući način citiranja karte priložen je uz svaki list karte. Informacije o cijeni i naručivanju tiskanih karata  možete saznati ovdje.

Skip to content