Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ARHIVA NOVOSTI

Održana 9. MECC konferencija u Zagrebu
9th Mid-European Clay Conference (Zagreb, Hrvatska)

mecc baner

Međunarodna znanstvena konferencija 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018) održala se u Zagrebu od 17. do 21. rujna 2018. godine u hotelu Dubrovnik. MECC konferencije održavaju se svake dvije godine u organizaciji jedne od članica nacionalnih grupa za gline (Češke, Njemačke-Austrije-Švicarske-DTTG grupa, Hrvatske, Mađarske, Poljske i Slovačke). Glavni cilj ovih međunarodno priznatih konferencija je okupiti istraživače, studente i industrijske partnere te raspravljati o različitim područjima istraživanja i primjene minerala glina, zeolita i drugih silikatnih prirodnih i sintetiziranih materijala. Suorganizatori skupa u Zagrebu bili su: Hrvatsko geološko društvo, Hrvatski geološki institut, Prirodoslovno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet – Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik znanstvenog odbora bio je Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, a organizacijskog odbora dr. sc. Anita Grizelj. Članovi znanstvenog i organizacijskog odbora uz čelnike nacionalnih srednjoeuropskih grupa za gline bili su uglavnom članovi Odsjeka za gline HGD-a. Konferencija je organizirana uz tehničku pomoć agencije Spektar putovanja d.o.o. i sedmoro studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Najvećim dijelom konferencija je financirana iz kotizacija sudionika, a manjim djelom iz potpora: Zaklade HAZU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Turističke zajednice grada Zagreba, Hrvatskog geološkog instituta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta i Muzeja krapinskih neandertalaca, te uz sponzorstvo Renacona d.o.o. zastupnika tvrtke Panalytical uređaja za područje Hrvatske, Slovenije i BIH.

Na konferenciji su održana četiri pozvana predavanja, a predavači su bili: Branimir Šegvić (SAD), Katja Emmerich (Njemačka), Pilar Aranda (Španjolska) i Ana Petkovšek (Slovenija). U sklopu konferencije održana su predavanja: George Brown Lecture i Gerhard Lagaly Award Lecture. George Brown Lecture i Gerhard Lagaly Award Lecture su nagrade najboljim istraživačima iz područja minerala glina koje dodjeljuju CMS (grupa za gline Velike Britanije i Irske), odnosno DTTG (grupa za gline Njemačke, Austrije i Švicarske). Conference dinner organiziran je u restoranu Vinodol u Teslinoj 10, a prije toga zainteresirani sudionici kongresa sudjelovali su u turističkom razgledavanju grada Zagreba. U četvrtak 20. rujna u sklopu konferencije održana je završna radionica HRZZ projekta br: 2504 (NanoMin). Tijekom konferencije organizirano je ocjenjivanje studenata za najbolje usmeno izlaganje i u obliku postera, te su nagrađeni najbolji pojedinci: Lander Frederickx iz Belgije i Wolfgang Lieske iz Njemačke. Svih dana konferencije predavanja su bila odlično posječena što govori u prilog o kvaliteti održanih predavanja. Najistaknutiji časopisi iz područja minerala glina: Applied Clay Science, Clay Minerals i Clay and Clay Minerals posvetili su posebna izdanja konferenciji u Zagrebu.

U sklopu konferencije organizirana je i jednodnevna post-kongresna stručna ekskurzija u Hrvatsko Zagorje koju su vodili Radovan Avanić, Marta Mileusnić, Jurica Sabol i Darko Tibljaš. Ekskurzija je obuhvaćala sljedeće točke: klizište Kostanjek, kamenolom zeolitiziranih piroklasta u Donjem Jesenju, glaukonitne pješčenjake – Vučji Jarek, dvorac Trakošćan i konglomerate i pješčenjake na kojima je dvorac izgrađen te Muzej Krapinskih neandertalaca i arheološko nalazište Hušnjakovo, ručak – Klet Kozjak. Na ekskurziji je bilo 22 sudionika.

Knjiga sažetaka Confeence book koja obuhvaća:
– Program konferencije,
– Knjigu sažetaka
– Vodič stručne ekskurzije
i dostupna je na web stranici HGD-a, Odsjeka za gline.

Poljska grupa za gline prihvatila je organizaciju sljedeće 10. jubilarne MECC konferencije koja će se održati u Kliczkowu u Poljskoj 2020. godine.

 

Slika 1. Konferencija hotel Dubrovnik

Slika 1. Konferencija hotel Dubrovnik

Slika 2. Conference dinner – restoran Vinodol, Zagreb

Slika 2. Conference dinner – restoran Vinodol, Zagreb

Slika 3. Stručna ekskurzija u Hrvatsko zagorje – kamenolom Donje Jesenje

Slika 3. Stručna ekskurzija u Hrvatsko zagorje – kamenolom Donje Jesenje

Skip to content