Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Rivers Into MAD: Određivanje paleookoliša rijeka Jadra i Cetine tijekom posljednjeg glacijalnog maksimuma – RIM

Projekt Rivers Into MAD: Interni projekt financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Cilj projekta Rivers Into MAD (RIM) je utvrditi potopljene paleookoliše rijeka središnje Dalmacije Jadra i Cetine nastale tijekom kvartara, te odgovoriti na pitanje da li su te rijeke utjecale u Srednje Jadransku depresiju tijekom Posljednjeg glacijalnog maksimuma (LGM). Projekt će utvrditi jesu li ove rijeke stvarale progradacijske klinoforme, kao i položaj obale tijekom LGM-a. Projekt će također pokušati utvrditi vrijeme transgresije mora tijekom Holocena, te da li je tektonika imala zapaženu ulogu u razvoju istraživanog područja. Dodatni cilj projekta Rivers Into MAD je detekcija morskih terasa između otoka Drvenik Mali i Primoštena, koji ukazuju na paleoobale koje su potopljene brzim izdizanjem mora. Kako bi Projekt ispunio ove ciljeve, koristiti će se suvremene metode i instrumenti: geološki dubinomjer, višesnopni dubinomjer, jezgrovanje sedimenata i GIS analize.

Rezultati dobiveni Projektom važni su za rekonstrukciju morske dinamike kasnog kvartara, kao i paleookolišne promjene na širem području, kao i za procjene buduće klime i promjene morske razine. Prikupljeni podaci omogućiti će uvid u razine Jadranskog mora kao i utjecaj promjena razine na obalne sustave.

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Ozren Hasan

  dr. sc. Dea Brunović,

  dr. sc. Slobodan Miko,

  Natalia Smrkulj,

  Filip Šegović,

  dr. sc. Ivan Razum,

  Ivona Ivkić Filipović, mag. geol.,

  mr.sc. Martina Šparica Miko,

  Ana-Maria Heski,

  dr. sc. Nikolina Ilijanić,

  Hrvoje Burić,

  dr. sc. Branko Kordić

   Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

    


    

   Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

    

    

   Financiranje: 112.630,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content