Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Objavljene karte kritičnih mineralnih sirovina Europe 

Hrvatski geološki institut je dugogodišnji član Europskih geoloških službi (Eurogeosurveys, EGS) i redovito sudjeluje u zajedničkim projektima. Trenutno sudjeluje u 5-godišnjem projektu Geološke službe za Europu (Geological service for Europe, GSEU), koji je započeo u listopadu 2022. godine.

Cilj projekta GSEU je podržati Europski zeleni plan, UN-ove ciljeve održivog razvoja i Okvir programa Obzor Europa kroz razvoj Geološke službe za Europu. Fokusirajući se na potpovršinu, projekt ima za cilj iskoristiti resurse za industrijski razvoj i dekarbonizaciju gospodarstva EU uz pažljivo upravljanje radi očuvanja okoliša. Uključuje 48 partnera iz 35 zemalja i fokusira se na pet ključnih područja interesa poput mineralnih sirovina, geotermalne energije i podzemnih voda. Projektni ciljevi uključuju razvoj Europske geološke podatkovne infrastrukture (EGDI) te stvaranje zajedničkih usluga za podršku energetskoj i klimatskoj tranziciji. Osim toga, naglasak je na inovacijama u konceptualizaciji, organizaciji i prijenosu informacija o potpovršini kako bi se zadovoljile potrebe različitih subjekata.

Projekt se sastoji od 9 radnih paketa, pri čemu je Radni paket 2 (WP2) posvećen mineralnim sirovinama – CRM-ICE-UNFC (Upravljanje kritičnim mineralnim sirovinama, Međunarodni centar izvrsnosti za održivo upravljanje mineralnim resursima, Okvirna klasifikacija UN-a za mineralne sirovine) pod vodstvom BRGM-a (Geološki zavod Francuske). Fokusiran na mineralne sirovine, cilj mu je revidirati europske resurse kritičnih mineralnih sirovina, uključujući kopnena i morska ležišta te resurse “otpada” od rudarstva. Naglasak je na kritičnim mineralnim sirovinama važnim za zelenu tranziciju.

U veljači 2024. godine, unutar navedenog Radnog paketa 2, objavljena je Karta ležišta kritičnih mineralnih sirovina u Europi (˝Critical Raw Materials Hard Rock Deposits of Europe˝). Temelji se na listi kritičnih minerala ili mineralnih sirovina objavljenih od strane Europske Komisije 2023. godine. Na karti se prikazuje raspodjela ležišta 31 mineralne sirovine na kronostratigrafskoj geološkoj podlozi. Podaci potječu iz baza podataka mineralnih sirovina stvorenih u okviru prethodnih projekata ProMine i MIN4EU, ažuriranih u sklopu projekta GSEU. Karta je napravljena pod znanstvenom koordinacijom Capucine Albert i Guillaume Bertrand iz BRGM-a, autora grupe za mineralne sirovine GSEU projekta i ekspertne grupe za mineralne sirovine EGS-a. Karta prikazuje samo vrlo velika, velika i srednje velika ležišta mineralnih sirovina (klase A, B i C) zbog malog mjerila. Iako Hrvatska ima ležišta kritičnih mineralnih sirovina, prema klasifikaciji na karti, pripadaju malim ležištima i stoga nisu prikazana. Karta kritičnih mineralnih sirovina Republike Hrvatske prema EU standardima za prikaz harmoniziranih geoloških podataka, prikazana je na odvojenoj slici (slika 3).

Također je napravljena Karta pojava kritičnih mineralnih sirovina u podmorju Europe (˝Critical Raw Materials Offshore Occurrences of Europe˝), s prikazanih osam kritičnih mineralnih sirovina prema trenutnoj listi Europske komisije kritičnih mineralnih sirovina (2023). Izvori podataka mineralnih pojava na moru potječu od prethodnih projekata GeoERA-MINDeSEA, EMODnet Geology i GSEU WP2. Znanstvenu koordinaciju pružili su Egidio Marino i Francisco Javier González Sanz iz IGME-a (Španjolski institut za geologiju), autora grupe za mineralne sirovine GSEU projekta i ekspertnih grupa za mineralne sirovine i marinsku geologiju EGS-a. Na ovoj karti mjerila 1: 50.000.000, ležišta su prikazana kao pojave (veličina ležišta, potencijalno srednja do velika, ovise o veličini povezane morfostrukture kao što su podmorske planine, obale, visoravni, abisalne ravnice).

Karte su ključni rezultat projekta i prikazuju međunarodnu suradnju u sklopu koje su objedinjeni različiti podaci kako bi se stvorila slika naslaga kritičnih mineralnih sirovina u Europi. Obje karte dostupne su na sljedećim poveznicama:

Map of onshore CRM deposits in Europe

Map of offshore CRM deposits in Europe

Slika 1. Karta ležišta kritičnih mineralnih sirovina u Europi. Dostupna je u punoj rezoluciji na sljedećoj poveznici: Map of onshore CRM deposits in Europe

Slika 2. Karta pojava kritičnih mineralnih sirovina u podmorju Europe. Dostupna je u punoj rezoluciji na sljedećoj poveznici: Map of offshore CRM deposits in Europe

Slika 3. Karta ležišta kritičnih mineralnih sirovina Republike Hrvatske dostavljenih u europske baze geoloških podataka prema EU harmoniziranim standardima, na generaliziranoj geološkoj karti Hrvatske.

hr
Skip to content