Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Terenska oprema

Kontakt: dr.sc. Ozren Hasan, dipl. ing. geol.

Panoramski dubinomjer Humminbird (side-scan sonar)

 

Panoramski dubinomjer Humminbird 999 HD SI emitira zvučne pulseve lepezastog oblika i frekvencije 80 i/ili 200 kHz prema morskome dnu, čijom refleksijom se dobiva morfologija morskoga dna. U sprezi s uzorkovanjem sedimenata morskoga dna i intenziteta povratnih valova služi za razlikovanje sedimenata ili stijena na morskome dnu, te omogućuje kartiranje većih površina podmorja.

Panoramski dubinomjer Humminbird (side-scan sonar).

Interpretacija mozaika izrađenog panoramskim dubinomjerom
za potrebe arheoloških istraživanja podmorja Kornata.

Karta intenziteta povratnih valova na arheološkom nalazištu Morinje, na kojoj su svjetlijim bojama izraženi jači refleksi koji predstavljaju zidove, dok tamnije boje predstavljaju mekano siltno morsko dno.

Skip to content