Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

MUSE: Managing Urban Shallow Geothermal Energy

Naslov: Managing Urban Shallow Geothermal Energy (MUSE)

Trajanje: 2018. – 2021.

Voditeljica komunikacije: dr. sc. Staša Borović, Hrvatski geološki institut, sborovic@hgi-cgs.hr

Projekt MUSE (2018. – 2021.) istražuje resurse i moguće sukobe interesa povezane s korištenjem plitke geotermalne energije u europskim urbanim područjima i dostavlja geoznanstvene podatke o podzemlju dionicima putem korisničke internetske informacijske platforme programa GeoERA.

KLJUČNE PORUKE

  • korištenje plitkog geotermalnog potencijala može značajno ubrzati prijelaz europskih gradova prema samodostatnoj i dekarboniziranoj ekonomiji
  • učinkovito i održivo korištenje plitke geotermalne energije zahtijeva integrativne koncepte upravljanja i politike
  • potrebno je prikupiti i uskladiti postojeća znanje i strategije za prijenos u druge urbane regije

OČEKIVANI REZULTATI

  • MUSE pruža sveobuhvatnu bazu znanja o kartiranju, upravljanju resursima i mogućim sukobima oko korištenja koji se odnose na plitku geotermalnu energiju u urbanim područjima. Ovo također uključuje setove prostornih podataka koji će biti objavljeni na informacijskoj platformi programa GeoERA kao ogledni primjeri za moderne internetske informacijske sustave o upotrebi plitke geotermalne energije.
  • MUSE također razvija strategije upravljanja koje bi osigurale učinkovito i održivo korištenje plitke geotermalne energije te minimizirale utjecaj na okoliš. Ovi rezultati mogu služiti kao podrška strategijama gradova poput akcijskih planova za korištenje obnovljivih izvora energije i održivi razvoj.

PRIMJERI IZ PRAKSE

  • Razvijene metode i pristupi testirat će se i vrjednovati, uz doprinos lokalnih dionika, u 14 urbanih pilot područja širom Europe koja su reprezentativna za različite klimatske i geološke uvjete.
  • Rezultati projekta predstavljat će sveobuhvatnu zbirku metoda, pristupa i alata koji se mogu prenijeti u različita urbanizirana područja u Europi i usvojiti od strane drugih organizacija.

PARTNERSTVO

Geološki instituti i službe iz 16 europskih zemalja surađuju u sklopu projekta MUSE s ciljem poticanju korištenja plitke geotermalne energije u urbanim područjima.

FINANCIRANJE

MUSE je financiran iz programa GeoERA, u sklopu istraživačkog programa EU Horizon 2020, čiji je glavni cilj pridonijeti optimalnoj upotrebi resursa i kvalitetnom upravljanju podzemljem. Program GeoERA obuhvaća projekte iz primijenjenih geoznanosti kojima se pristupa kroz četiri teme: geoenergija, podzemne vode, sirovine i informacijska platforma.

VIŠE INFORMACIJA

Mrežna stranica projekta: https://geoera.eu/projects/muse3/

Osnovne informacije o hrvatskom pilot području: https://geoera.eu/wp-content/uploads/2019/06/MUSE_Factsheet_04_Zagreb.pdf

Poster – najava radionice razmjene znanja projekata MUSE i HotLime, održane u HGI-CGS-u

Projektni sastanak u dvorcu u Cardiffu

Projektni sastanak u dvorcu u Cardiffu

hr
Skip to content