Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Miocene tuffs from the Dinarides and Eastern Alps as proxies of the Pannonian Basin lithosphere dynamics and tropospheric circulation patterns in Central Europe

Frontiers naslovnica

Znanstveni rad objavljen u časopisu Journal of the Geological Society rezultat je istraživanja geologa sa Texas Tech University Lubbock (Texas, SAD), Naturhistorisches Museum Wien (Austria) i  Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu (Hrvatska).

U radu su prikazani rezultati mineraloških i geokemijskih istraživanja andezitnih, trahiandezitnih, riolitnih i trahitnih tufova miocenske starosti s više lokaliteta područja Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena s ciljem detektiranja njihovih područja izvorišta, kao i intenziteta vulkanizma i raspodjele vulkanskog pepela. Istraživanja su pokazala da tufovi donjeg miocena (DM) i donjeg srednjeg miocena (DSM) (17,0–14,0 Ma) vjerojatno potječu iz Zapadnih Karpata (vulkansko područje Bükkalja), dok su izvorišta tufova gornjeg srednjeg miocena (GSM) (13,8–12,5 Ma) bila u Apusenskom gorju i/ili Istočnim Karpatima. Prostorni odnos tufova DM/DSM i GSM s obzirom na njihova izvorišta (vulkansko područje Bükkalja odnosno Apusensko gorje) u skladu je s troposferskim istočnim passatom koji je pepeo prenosio stotine kilometara prema jugozapadu, azimutom ≈ 200-250°.

Rad je dostupan na poveznici: https://jgs.lyellcollection.org/content/early/2021/07/01/jgs2020-262

Skip to content