Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

Minerals4EU: Minerals Intelligence Network for Europe

Cilj projekta je uspostavljanje suradničke mreže u području mineralnih sirovina na razini EU kao trajne organizacije koja će biti u stanju ponuditi slijedeće: podatke, znanje i projekcije potreba za mineralnim sirovinama u EU i okolnim zemljama, kako na zahtjev pojedinih dionika u društvu tako i na principu održivog poslovanja, a dostupnost ovih podataka biti će osigurana trajnom mrežom različitih nosioca podataka i u području mineralnih sirovina. Na kraju projekta očekuje se uspostavljanja trajne samoodržive europske službe za mineralne sirovine. Projekt će omogućiti trajnu i relevantnu informaciju o mineralnim sirovinama temeljenu na znanstvenoistraživačkim osnovama i stručnoj informaciji razbih dionika a prvenstveno geoloških službi.

Osnovna informacijska struktura mineralnih sirovina biti će bazirana na INSPIRE sustavu (infrastruktura za prostorne informacijske sustave) tzv. Integrirani sustav upravljanja znanjem (Integrated Knowledge Management System) koji će omogućiti protok podataka o mineralnim sirovinama te zajedničko korištenje znanja i informacija svim partnerima i dionicima na jedinstvenoj harmoniziranoj platformi iz slijedećih izvora podataka:

– Nacionalnih i regionalnih nositelja podataka (agencije, geološke službe, uprave)

– Raznih nacionalnih i EU projekata (npr. ProMine, EuroGeoResource)

– Sa mrežnih portala raznih partnera i dionika (npr. EUROMINES, IMA, UEPG)

– Nacionalnih i europskih statističkih zavoda (npr. EUROSTAT)

Projekt Minerals4EU je zamišljen tako da zadovolji preporuke Inicijative o prirodnim sirovinama (Raw Materials Initiative) te će osim web portala, imati i Europski godišnjak o mineralnim sirovinama (European Minerals Yearbook) i napraviti će se projekcije potreba za mineralnim sirovinama na europskoj razini.

Projekt Minerals4EU izradio je Platformu podataka o saznanjima o mineralnim sirovinama u Europi (European Minerals Knowledge Data Platform, EU-MKDP). Platforma sadrži bazu podataka o mineralnim sirovinama, preglednik karata, studije predviđanja i Godišnjak europskih mineralnih sirovina (European Minerals Yearbook), prvi digitalni pouzdan izvor informacija o statistici i podacima o mineralnim sirovinama u Europi.

Web stranica projekta: http://www.minerals4eu.eu/

Glavni istraživač / voditelj: Dr.sc. Slobodan Miko

Željko Dedić

Erli Kovačević Galović


Datum početka i kraja projekta: 01.09.2013-31.12.2015.


Kategorija projekta: FP7 CSA


Ugovoreni iznos financiranja: 12.000,00 €


Status: Završen

Skip to content