Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Middle Triassic high-K calc-alkaline effusive and pyroclastic rocks from the Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (Mt. Kuna Gora; NW Croatia): mineralogy, petrology, geochemistry and tectonomagmatic affinity

Rezultati istraživanja u okviru projekta GOST (IP-2019-04-3824) Hrvatske zaklade za znanost objavljeni u časopisu Geologica Acta prikazuju prve detaljne mineraloške, petrološke, geokemijske i izotopne podatke uključujući i K-Ar starost (gornji anizik-donji ladinik) visoko-kalijskih kalcijsko-alkalijskih lava i s njima udruženih piroklastičnih stijena Kuna gore (SZ Hrvatska) smještenoj u najjužnijem segmentu geotektonske jedinice Južnih Alpa odnosno jugozapadnom dijelu Zagorje-Srednje-Transdanubijske zone. Podaci ukazuju na kompleksno magmatsko podrijetlo taljevina generiranih na oko 50 km dubine i pri tlakovima od ≤1,6 GPa. Nastanak efuzivnih i piroklastičnih stijena povezan je sa sjevernovergentnom subdukcijom Paleotetiske oceanske litosfere u aktivnom ensialičnom zrelom vulkanskom luku smještenom duž južnog aktivnog kontinentalnog ruba Laurussije tijekom razdoblja ranog do srednjeg trijasa.

Rad je dostupan na poveznici: https://revistes.ub.edu/index.php/GEOACTA/article/view/32053 .

Skip to content