Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Program geoloških karata

Karta mineralnih sirovina RH

Ovim programom uspostavljen je rad na kartama mineralnih sirovina Republike Hrvatske i geološke potencijalnosti mineralnih sirovina. Prvenstveno je istraživanje usmjereno na sistematizaciju postojećih podataka o primarnih i sekundarnih ležištima i pojavama mineralnih sirovina te utvrđivanje geološke potencijalnosti mineralnih sirovina. U bazama podataka za mineralne sirovine prikupljeni su podaci za više od 3500 ležišta i pojava mineralnih sirovina RH. Izrađuju se karte mineralnih sirovina i karte geološke potencijalnosti mineralnih sirovina pojedinih županija RH, na temelju litostratigrafskih podloga Osnovne geološke karte RH, u sklopu izrada Rudarsko-geoloških studija županija. Baze podataka mineralnih sirovina služe kao prostorna baza za izradu jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, a izrađuje se i prilagođava u skladu s INSPIRE direktivom Europske komisije. Institut ima glavnu ulogu u izradi i provedbi strategije gospodarenja mineralnim sirovinama RH. Djelatnici provode detaljna istraživanja ležišta nemetalnih mineralnih sirovina kao što su ležišta opekarskih glina, građevno-tehničkog kamena i sirovine za cementnu industriju na temelju izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina i ostalih studija. Djelatnici Instituta članovi su tijela zaduženih za dobivanje koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina unutar sektora za rudarstvo, čime su upoznati s politikama i legislativom mineralnih sirovina, kao i prostornim planiranjem vezanim za mineralne sirovine. Znanstveni cilj je razviti modele utjecaja mineralnih sirovina na okoliš, rješavanje postanka pojedinih tipova ležišta mineralnih sirovina i razvijanje modela procjene geološke potencijalnosti mineralnih sirovina temeljem obrade različitih geopodataka i korištenjem daljinskih istraživanja (satelitskih snimaka, termalnih spektara). Razvoj istraživanja mineralnih sirovina važna je komponenta i programa Obzora 2020, te programa Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u području mineralnih sirovina (EIT RM), u kojem Institut sudjeluje kao projektni partner. Očekuje se da će glavnina projekata vezana za istraživanje mineralnih sirovina biti financirana iz ovog fonda u narednim godinama. Navedene djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina pozicionirale su Institut kao središnji autoritet u Hrvatskoj u području mineralnih sirovina i ekonomske geologije.

Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol.

Nikolina Ilijanić,

Ozren Hasan,

Boris Kruk,

Ljiljana Kruk,

Erli Kovačević Galović,

Nikola Gizdavec

Županijske karte mineralnih sirovina Republike Hrvatske, te ležišta mineralnih sirovina RH iz baza podataka Hrvatskog geološkog instituta.

hr
Skip to content