Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Karta mineralnih sirovina Republike Hrvatske

Sve karte u digitalnom obliku su besplatne za preuzimanje (kartu možete preuzeti klikom na određeni list karte). Odgovarajući način citiranja karte priložen je uz svaki list karte. Informacije o cijeni i naručivanju tiskanih karata  možete saznati ovdje.

Skip to content