Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Istraživanje krškog vodonosnika nizvodno od Ogulina uz primjenu “novih” onečišćivala (NONa) 

Krški vodonosnici, kao vitalan resurs podzemnih voda u svijetu, osiguravaju kritične zalihe vode za vodoopskrbu, održavanje površinskih tokova i pridruženih ekosustava. Znatna okršenost čini ove vodonosnike izuzetno heterogenim sustavima, čija je stvarna geometrija nepoznanica. Istraživanje i pridobivanje pouzdanih rezultata u ovim kompleksnim terenima vrlo je izazovno. Stoga je nužna primjena što većeg broja različitih istraživačkih metoda, a svaki novi doprinos razvoju metodologije hidrogeoloških istraživanja od velike je važnosti. Stoga će se u sklopu projekta NONa, pored konvencionalnih metoda istraživanja, provest istraživanja “novih” onečišćivala kako bi se ispitale mogućnosti njihove primjene pri istraživanju krških vodonosnika. Napredak tehnologije omogućio je određivanje spojeva u vodi u vrlo niskim koncentracijama, reda veličine ng/L. Većina ovih spojeva još uvijek nije regulirana, niti je poznat njihov utjecaj na zdravlje ljudi i okoliša. Veliki broj spojeva i različita svojstva, mogu biti korisni za dobivanje detaljnijih informacija o značajkama krških vodonosnika i procjenu njihove ranjivosti. Projektom se planira provesti sustavno opažanje osnovnih fizikalno-kemijskih parametara, metala i elemenata u tragovima, izotopa, te široke palete “novih” onečišćivala u uzorcima izvorske vode. Zbog oskudnosti postojećih istraživanja primjene „novih“ onečišćivala u hidrogeologiji i brojnih pratećih nepoznanica, ovaj projekt će doprinijeti novim spoznajama o krškim vodonosnicima na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Jasmina Lukač Reberski

Ivana Boljat,

Maja Briški,

Ana Selak,

Andrej Stroj

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 87,900,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content