Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

INFACT: The future of mineral exploration in the EU

Nositelj projekta u Hrvatskoj je Hrvatsko geološko društvo.

Istraživanje mineralnih resursa zahtijeva inovacije koje mijenjaju geološke ciljeve istraživanja, prirodne lokalitete koja su oduhvaćena ili način na koji se istražuju. Unatoč bogatoj povijesti rudarstva i preostalog bogatstva mineralnih sirovina, trenutni uvjeti unutar EU predstavljaju niz društvenih, političkih, zakonodavnih, troškovnih, tehničkih i fizičkih prepreka istraživanju mineralnih sirovina: prepreke koje treba prevladati inovacijama, dijalozima i reformama.

Inovativni, neinvazivni i potpuno prihvatljivi istraživački projekt (INFACT) ujedinje dionike buduće europske sigurnosti opskrbe mineralnim sirovina u svom konzorciju i aktivnostima. Putem učinkovitog angažmana civilnog društva, države, istraživanja i industrije, projekt će se usredotočiti na svaku od ovih prepreka.

Surađivat će s poboljšanim sustavima i inovativnim tehnologijama koje su prihvatljive društvu te osnažuju i opremaju industriju istraživanja, otključavajući nerealizirani potencijal u novim i zrelim područjima. Projekt će razviti inovativne geofizičke i daljinske tehnologije istraživanja (manje invazivne od klasičnih metoda istraživanja) koje obećavaju prodrijeti u nove dubine, postići nove osjetljivosti i riješiti nove parametre.

Projekt će također postaviti EU-u kao lidera na svjetskoj sceni uspostavljanjem trajne infrastrukture koja će potaknuti inovacije u sljedećoj generaciji istraživačkih alata: alata koji su ekonomični, dizajnirani za uvjete EU-e i strategiju sirovina, te visoko učinkovite u smislu utjecaja na okoliš, društvene prihvatljivosti i tehničke izvedbe.

 

The Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies (INFACT) project unites stakeholders of Europe’s future raw materials security in its consortium and activities. Via effective engagement of civil society, state, research and industry, the project will focus on each of these obstacles.

It will co-develop improved systems and innovative technologies that are more acceptable to society and invigorate and equip the exploration industry, unlocking unrealised potential in new and mature areas. The project will develop innovative geophysical and remote sensing technologies (less-invasive than classical exploration methods) that promise to penetrate new depths, reach new sensitivities and resolve new parameters.

The project will also set the EU as a leader on the world stage by establishing permanent infrastructure to drive innovation in the next generation of exploration tools: tools that are cost-effective, designed for EU conditions and its raw materials strategy, and high-performing in terms of environmental impact, social acceptability, and technical performance.

Web stranice projekta:

https://www.infactproject.eu/

http://www.geologija.hr/hr/projekti_infact.php

Glavni istraživač iz HGI: dr.sc. Željko Dedić

Datum početka i kraja projekta: 11.2017-10.2020


Kategorija projekta: EU projekt H2020


Ugovoreni iznos financiranja: 5.000,00 €


Status: Aktivan

Skip to content