Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Impact of Land Use on Karst Water Resources—A Case Study of the Kupa (Kolpa) Transboundary River Catchment

water journal logo

U posebnom izdanju časopisa Water „Efficient Practices of Land Use Management for Water Resources Protection“ objavljen je rad „Impact of Land Use on KarstWater Resources—A Case Study of the Kupa (Kolpa) Transboundary River Catchment“ pod autorstvom Ane Selak, Ivane Boljat, Jasmine Lukač Reberski i Josipa Terzića sa Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta u suradnji s Barbarom Čenčur Curk sa Zavoda za geologiju Sveučilišta u Ljubljani. Okosnicu rada čini kvalitativni pristup za procjenu utjecaja načina korištenja zemljišta na vrijedne vodne resurse prekograničnog slijeva rijeke Kupe. Uz pomoć GIS alata provedena je prostorna analiza postojećih antropogenih hazarda prema renomiranoj COST 620 metodi, te procjena indeksa kvalitete površinskih i podzemnih voda slijeva na temelju metodologije predložene CC-Ware projektom. Radom su ujedno predstavljeni rezultati Interreg DTP projekta CAMARO-D (Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin) na kojem je HGI sudjelovao kao projektni partner.

Link na rad: https://www.mdpi.com/2073-4441/12/11/3226 

Skip to content