Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GeoERA – HotLime: Mapping and Assessment of Geothermal Plays in Deep Carbonate Rocks – Cross-domain Implications and Impacts

Voditelj projekta: dr.sc. Staša Borović

Hidrotermalni sustavi u razlomljenim i okršenim karbonatnim stijenama spadaju u najperspektivnije geotermalne vodonosnike u Europi. Osim nekoliko područja u kojima je održivost hidrotermalne proizvodnje topline i električne energije dokazana, većina dubokih karbonatnih vodonosnika privlači relativno malo pozornosti, jer se takve stijene doživljavaju kao slabo propusne. Istraživanja i razvoj dubokog podzemlja poznati su kao visokorizično ulaganje, osobito u niskoentalpijske sustave, gdje je potrebno bušenje na dubinama većim od 3 km kako bi se pridobile vode pogodne temperature za korištenje geotermalne energije. Da bismo smanjili rizik tih zahtjevnih geotermalnih operacija, ključno je poboljšati razumijevanje geoloških uvjeta koji određuju raspodjelu i obnovljivost potencijalnih resursa. Učinkovitost geotermalnih operacija u dubokim karbonatnim vodonosnicima ovisi o pridobivom protoku podzemne vode koji je određen rasjednim strukturama i okršavanjem. Ovaj će projekt identificirati generičke strukturne čimbenike u dubokim karbonatnim formacijama usporedbom geoloških situacija i njihovog strukturnog inventara, kao i usporedbom podataka dubokih bušotina i njihovih petro- i hidrofizičkih karakteristika. Dosljedna procjena i razmjena znanja koja sve partnere vodi na višu razinu poznavanja ove problematike rezultirat će univerzalno primjenjivim listama najboljih praksi za procjenu, usporedbu i rangiranje perspektivnih hidrotermalnih resursa u dubokim karbonatnim vodonosnicima. Primijenjene u specifičnim pokusnim područjima područjima pomoću 2D ili 3D kartiranja i karakterizacije, ove će prostorne procjene pomoći u smanjenju rizika pri investiranju u ovakve projekte, otkrit će moguće implikacije na više domena i podržati održivo upravljanje površinom.

POKUSNA PODRUČJA

  • Razvijene metodologije i pristupi će se testirati u 11 pokusnih područja diljem Europe koja su reprezentativna za različite geološke uvjete
  • Hrvatsko je pokusno područje Geotermalno polje Zagreb. Geotermalni vodonosnici su razvijeni u miocenskim i trijaskim karbonatima.

PARTNERSTVO

Geološke službe i institute iz 12 europskih država surađuju kako bi olakšale i povećale zahvat termalnih voda iz razlomljenih i okršenih karbonatnih vodonosnika.

FINANCIRANJE

HotLime  je financiran iz programa GeoERA, u sklopu istraživačkog programa EU Horizon 2020, čiji je glavni cilj pridonijeti optimalnoj upotrebi resursa i kvalitetnom upravljanju podzemljem. Program GeoERA obuhvaća projekte iz primijenjenih geoznanosti kojima se pristupa kroz četiri teme: geoenergija, podzemne vode, sirovine i informacijska platforma.

VIŠE INFORMACIJA

Mrežna stranica projekta: https://geoera.eu/projects/muse3/

Koordinatorica za HGI-CGS: dr. sc. Staša Borović, Hrvatski geološki institut, sborovic@hgi-cgs.hr

Posjet radilištu geotermalnih bušotina na jugu Minhena u sklopu projektne radionice

Bušotine u užem dijelu Geotermalnog polja Zagreb

Uzorkovanje voda i plinova na bušotini KBNZ-1 Geotermalnog polja Zagreb

hr
Skip to content