Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Globalni događaji u naslagama Jadranske karbonatne platforme (GEACAP)

Oceanski anoksični događaji predstavljaju globalna krizna razdoblja planeta Zemlje. Glavne karakteristike ovih relativno kratkotrajnih epizoda su stratifikacija vodenog stupca i pad oksigenacije u različitim horizontima oceana. Inicijalni uzrok su masivne vulkanske erupcije, a direktna posljedica izumiranje pojedinih skupina organizama i evolucija niza novih biljnih i životinjskih vrsta. Projekt GEACAP fokusirat će se na tri glavna anoksična događaja koji su ostavili mjerljive i dokazane tragove (geokemijske, biološke, litološke) u paleookolišima plitkomorske JKP: T-OAE, OAE2 i OAE3. Specifičnost globalnih anoksija u plitkomorskim naslagama JKP su intervali bogati organskom tvari s negativnim otklonom koncentracije omjera stabilnih izotopa ugljika, oštra granica izumiranja pojedinih organizama i promjene facijesa. Povezanost boksitnih ležišta JKP-a s vulkanoklastičnim događajima otvara nove mogućnosti u rekonstrukciji klimatskih uvjeta i preciznijeg datiranja emerzijskih horizonata. Apsolutna datiranja detritalnih cirkona iz boksitnih ležišta kao i brojne analitičke metode „boksitnog matriksa“ do sada su pokazala da ove pojave imaju karakter relativno kratkotrajnih vulkanskih i specifičnih klimatskih epizoda. Metode potrebne za provedbu projekta su: geokemija stabilnih izotopa, geokronologija (LA-ICP-MS), SEM-EDS, XRD, Whole-rock geokemija, teška-laka frakcionacija, geološko kartiranje, snimanja geoloških stupova, mikropaleontologija i mikropetrografija. Istraživanja spomenutih događaja aktualizmom se mogu povezati s recentnim klimatskim promjenama, hidrološkim ciklusima, stratifikacijom u morskim okolišima te sve češćim pojavama disoksičnih područja.

Cilj ovog projekta je podizanje produktivnosti i kvalitete znanstvenih istraživanja te razvoj ljudskih potencijala Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta (Strategija pametne specijalizacije RH – S.3., Osnovni strateški ciljevi HGI-a – C.1., C.5.). Preciznije, cilj projekta su specijalizirana i ciljana istraživanja globalno prepoznatih tema koje su u RH nedovoljno istražene. Financiranjem terenskog rada projektnog tima, analitike u HGI-u i referentnim stranim laboratorijima omogućit će se open access publiciranje niza radova na spomenutu temu (minimalno 5 – maksimalno 10 radova, Q1/Q2). Uspostavom projektnog tima i suradnjom različitih specijalizacija na rješavanju kompleksne tematike (kartiranje, paleontologija, geokemija, geokronologija, paleoekologija, strukturna geologija, mineralogija, vulkanologija) povećat će se trenutačni ljudski potencijal HGI-a. Povezivanje s istraživačima u inozemnim međunarodno prepoznatljivim znanstvenim institucijama (Smith College – SAD, Georg-August-Universität Göttingen – Njemačka) dovest će do potencijalno novih suradnji na budućim vanjskim i domaćim znanstvenim projektima. Implikacije projekta na recentne klimatske i oceanske promjene također mogu povećati važnost spomenutih istraživanja.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr. sc. Vlatko Brčić

dr. sc. Mihovil Brlek,

dr. sc. Viktória Baranyi,

dr. sc. Duje Kukoč,

dr. sc. Marko Špelić,

Nina Trinajstić,

Marko Budić,

dr. sc. Jelena Španiček,

dr. sc. Lazar Jasmina Martinčević

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 60.852,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content