Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Geometric and Fractal Characterization of Pore Systems in the Upper Triassic Dolomites Based on Image Processing Techniques (Example from Žumberak Mts, NW Croatia)

Frontiers naslovnica

Rad je rezultat zajedničkog istraživanja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Hrvatskog geološkog instituta.

Istraživani su gornjotrijaski dolomiti Žumberka koji su regionalni vodonosnici. Karakterizira ih pretežno pukotinski porozitet, no novim istraživanjima uspjeli smo definirati i udio taložnog i dijagenetskog poroziteta kroz analizu mikrofacijesa različitih tipova dolomita. Ovo je vrijedna sinteza  sedimentoloških i inženjersko-geoloških istraživanja. Predstavili smo geometrijsku karakterizaciju izmjerenog mikroporoziteta gornjotriasnih dolomita Žumberka, kroz obradu mikroskopskih preparata i tehnike analize čestica. Analizirani su sljedeći parametri: površina pora, opseg pora, kružnost, omjer (AR), zaobljenost, čvrstoća, Feret AR, kompaktnost i fraktalna dimenzija. Nadalje, poroznost je izračunata na temelju dijela pora na svakoj slici. Učinkovita poroznost na uzorcima stijena određena je uporabom tehnika zasićenja i uzgona kao prateće metode istraživanja. Analizirali smo raspodjele svakog parametra, njihovu korelaciju, a većinu parametara karakterizira asimetrična ili asimetrična normalna raspodjela. Parametri koji kvantificiraju nepravilnosti pora imaju sličnu raspodjelu, a njihove vrijednosti ukazuju na visoku složenost geometrije pora, što može značajno utjecati na propusnost. Frakturirani vodonosnici s obzirom na količinu i kvalitetu vrlo su vrijedni resursi geotermalne i podzemne vode. Stoga je svako znanje o poroznosti i propusnosti ovih sustava presudno za kasnije modeliranje protoka i onečišćenja.

Rad je objavljen u Vol. 13/14 (2021) časopisa Sustainability te je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/14/7668

Skip to content