Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Geološka evolucija Zapadnog Savskog bazena – Starosti i Geodinamika (GeoSAVAGE)

Istraživanje u okviru projekta GeoSAVAGE usmjerit će se na proučavanje geološke evolucije zapadnog dijela Savskog bazena na temelju površinskih i dubinskih podataka. Iako je prostor kontinuirano istraživan, postoje mnoga neodgovorena pitanja, kao što su vremensko-prostorna raspodjela geodinamskih procesa, dinamike taloženja te njihova interakcija s tektonskim procesima. Primjenom i sintezom suvremenih geokronoloških, termokronoloških, geofizičkih, biostratigrafskih metoda te strukturnom i sedimentološkom analizom površinskih i dubinskih podataka te analizom aktivne tektonike, ovo istraživanje omogućit će preciznije određivanje vremena i mehanizma otvaranja bazena, dinamike i vremena taloženja sin i post-riftnih, kao i plio-kvartarnih naslaga. Uz to, navedenim metodama nastojat će se bolje razjasniti dinamika geoloških procesa koji su oblikovali današnji strukturni sklop, aktivne rasjede i geomorfologiju zapadnog dijela Savskog bazena. Rezultati projekta imat će i praktične primjene u području zelene energetske tranzicije, održivom upravljanju podzemljem, odnosno bit će temelj u procjeni geološkog hazarda vezanog uz seizmički aktivne rasjede.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr. sc. Marko Špelić, mag. geol.

Hrvatski geološki institut, Zagreb:

Matija Vukovski

Ivan Mišur

Marko Budić

Mihovil Brlek

Nina Trinajstić

Katja Mužek

Josipa Maslač

Ana Kamenski

Monika Milošević

Viktória Baranyi

Nikola Belić

Lara Wacha

Branko Kordić

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb:

David Rukavina

INA d.d., Zagreb:

Sanja Šuica

Sveučilište Comenicus, Bratislava:

Michal Šujan

Czech Academy of Science, Bratislava:

Erhan Gülyüz

Polish Academy of Sciences, Warszawa:

Aneta A. Anczkiewicz

Robert Anczkiewicz

 

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 60.720,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content