Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Program geoloških karata

Geokemijska karta RH

Glavna namjera projekta je izrada visoko kvalitetnih koherentnih i sustavnih geokemijskih baza podataka koje će sadržavati podatke o koncentracijama kemijskih elemenata u tlima (humus i tlo sensu stricto), vodotočnim sedimentima i sedimentima poplavnih ravnica. Te baze odgovaraju standardima zajedničke globalne (prije svega europske) geokemijske baze podataka. Osim toga, cilj je i izrada raznovrsnih karata distribucije kemijskih elemenata u humusu, tlu i fluvijalnim sedimentima (vodotočne i naplavne taložine) (Atlasi Geokemijskih karata R. Hrvatske) koje će služiti kao temelj za daljnje proučavanje i sustavno praćenje ravnoteže mnogih geokemijskih čimbenika, ponajviše odnosa čistoće okoliša i čovjekove aktivnosti. Istraživanje je fokusirano na unaprjeđenje modela o ponašanju metala u tlima i sedimentima te na razvijanje i upotrebu metodologije izrade modela kritičnih opterećenja u GIS-u. Modeli kemijske ravnoteže omogućit će razumijevanje, odnosno predviđanje ponašanja kemijskog sustava te simuliranje mogućeg transporta tvari u vodenim otopinama, ionsku aktivnost, odnosno taloženje mogućih krutih faza (minerala).

dr.sc. Josip Halamić

Ajka Šorša

Danijel Ivanišević

Slobodan Miko

Ozren Hasan

Nikolina Ilijanić

Martina Šparica Miko

Saša Mesić

Primjeri geokemijskih karata Republike Hrvatske.

Skip to content