NOVOSTI

Geofizičko istraživanje Kaštelanskog zaljeva i Splitskog kanala u sklopu Internog istraživačkog projekta Rivers Into MAD (RIM)

Krajem travnja 2024. godine provedeno je prvo geofizičko istraživanje u sklopu Internog istraživačkog projekta „Rivers Into MAD“ na području Kaštelanskog zaljeva i Splitskog kanala. Cilj samog projekta je utvrditi potopljene paleookoliše rijeka Jadra i Cetine koji su formirani tijekom kvartara, te odgovoriti na pitanje da li su te rijeke utjecale u Srednje Jadransku depresiju tijekom posljednjeg glacijalnog maksimuma. Ovim prvim geofizičkim istraživanjem obuhvaćen je potopljeni tok rijeke Jadro od današnjeg ušća do otoka Drvenika i Šolte. Uspješno je pomoću geološkog dubinomjera (INNOMAR SES 2000) i višesnopnog dubinomjera (WASSP S3) snimljeno 265 km geofizičkih profila, čime je u potpunosti ispunjen planirani cilj terenskog istraživanja. Nadalje slijedi obrada podataka i inicijalna rekonstrukcija okoliša na temelju geofizičkih podataka. Također uskoro slijedi nastavak istraživanja na području potopljenih okoliša rijeke Cetine i otvorenog mora prema Srednje Jadranskoj depresiji.

U istraživanju su sudjelovali Dr.sc. Dea Brunović, Dr.sc. Slobodan Miko, Filip Šegović, Marta Jelenčić (Hrvatski Hidrografski Institut u Splitu), Dr.sc. Ozren Hasan, te kapetan brodice Mile Jerat.

Istraživanju je prethodilo snimanje brodice „Dide Rak“ izvan mora pomoću terestičkog laserskog skenera (Trimble X7) zajedno s kolegama iz Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Dr.sc. Vlatkom Gulamom i Dr.sc. Tihomirom Frangenom, kako bi se precizno utvrdio položaj instrumenata i senzora na brodici (GPS antena, odašiljača i prijemnika geološkog dubinomjera i višesnopnog dubinomjera, centar gravitacije, itd.).

Slika 1. Prva razina edukacije održana u prostorima Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS-u) u Ljubljani

Brodica „Dide Rak“, korištena za istraživanje

 

Slika 1. Prva razina edukacije održana u prostorima Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS-u) u Ljubljani

„Ured izvan ureda“ – Računala korištena za monitoring geološkog i višesnopnog dubinomjera

Slika 1. Prva razina edukacije održana u prostorima Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS-u) u Ljubljani

Jedan od profila snimljenih geološkim dubinomjerom u Kaštelanskom zaljevu

Slika 1. Prva razina edukacije održana u prostorima Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS-u) u Ljubljani
Slika 1. Prva razina edukacije održana u prostorima Geološkog zavoda Slovenije (GeoZS-u) u Ljubljani

Brodica „Dide Rak“ snimljena terestičkim laserskim skenerom za precizno utvrđivanje položaja instrumenata.

hr
Skip to content