Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Geofizičko istraživanje Biogradskog jezera u Crnoj Gori

Slika 1. Biogradsko jezero u NP Biogradska gora (Crna Gora)

Kako bi utvrdili debljine holocenskih naslaga u Biogradskom jezeru znanstvenici Hrvatskog geološkog instituta u suradnji s kolegama iz Crne Gore (PROSPECT d.o.o.) obavili su snimanja jezerskog dna krajem travnja 2023. godine pomoću panoramskog i geološkog strukturnog parametarskog dubinomjera  (INNOMAR SES 2000 Compact). Ukupno je snimljeno 15 kilometara akustičnih profila i utvđene su najveće debljine holocenskih sedimenata od 11 m te nekoliko ponora na jezerskom dnu.

Biogradsko jezero nalazi se u NP  Biogradska gora u Crnoj Gori na nadmorskoj visini od 1.094 m i doseže dubinu od 12 m. Tijekom ljeta razina vode u njemu snizi za četiri do šest metara, pa veći dio površine jezera postaje kopno.

Jezero je nastalo djelovanjem ledenjaka koji se spustio do 1000 metara nadmorske visine te se je formirala čeona morena. Tako je nastala prirodna brana koja je omogućila nastanak jezera. Čeona morena je visoka 10 do 20 metara, iznad razine jezera. Do sada je utvrđeno postojanje 15 manjih ponora u kavernoznim trijaskim vapnencima, na sjeverozapadnom rubu i na dnu jezera. Smatra se da ponori predstavljaju jednu od glavnih opasnosti od gubitka vode iz jezera. Biogradsko jezero pripada ledenjačkim akumulacijskim jezerima. Budući da sedimentni nanos zatrpava jezero bilo je potrebno utvrditi debljine nanosa u jezeru.

Slika 2. Akustično snimanje dna jezera pomoću parametarskog geološkog dubimomjera (INNOMAR SES 2000 compact) i panoramskog dubinomjera (Hummingbird 999SI).

Slika 3. 3D prikaz snimljenih profila geološkim dubinomjerom s vidljivim holcenskim sedimenta debljine do 11 m koji leže na pleistocenskim glacijalnim sedimentima (obrada pomoću programa GeoSuite AllWorks 2022R2)

Vrijedno je napomenuti da je 2013. Hrvatsko geološko društvo je organiziralo geološku ekskurziju kroz Crnu Goru na kojoj je sudjelovalo i deset zaposlenika Hrvatskog geološkog Instituta pri ćemu je i organiziran posjet NP Biogradska gora.

Autori: Ozren Hasan, Dea Brunović, Slobodan Miko

hr
Skip to content