Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Geodinamska evolucija dinaridskih riftnih bazena u srednjem trijasu (GeoDRIFT) 

 

Riftni procesi povezani s otvaranjem Neotetis oceana u srednjem trijasu ostavili su zapis u vulkano-sedimentnim sukcesijama Južnih Alpa i Dinarida, no geodinamski model koji bi jednoznačno objasnio evoluciju riftnog sustava još uvijek nije definiran. Projektom GeoDRIFT provest će se sustavno istraživanje magmatskih i vulkanoklastičnih stijena unutar marinskih sukcesija odabranih lokaliteta Vanjskih Dinarida koje do sada nisu istraživane primjenom modernih analitičkih metoda. Istraživanja za cilj imaju rekonstrukciju geotektonskog okoliša nastanka magmatskih stijena, te definiranje okoliša i mehanizama taloženja vulkanoklastičnih naslaga. Stratigrafski raspon magmatske aktivnosti odredit će se analizom fosilnih zajednica te metodama izotopnog datiranja. Dobiveni rezultati omogućit će regionalnu korelaciju istraživanih naslaga s istovjetnim naslagama šireg područja Dinarida i Južnih Alpa. Navedeno će u konačnici omogućiti bolje razumijevanje mehanizama koji su doveli do otvaranja Neotetisa u srednjem trijasu.

Rezultati istraživanja ovog projekta doprinijet će porastu produktivnosti i kvalitete znanstvenih istraživanja na Hrvatskom geološkom institutu te ojačati međunarodnu znanstvenu suradnju kroz zajedničko objavljivanje znanstvenih radova u priznatim međunarodnim časopisima i boravcima članova istraživačkog tima u stranim institucijama. 

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Duje Kukoč

  Suradnici:

  dr. sc. Tonći Grgasović,

  dr. sc. Marija Horvat,

  dr. sc. Ivan Mišur,

  dr. sc. Damir Slovenec,

  Nina Trinajstić, mag. geol.,

  Matija Vukovski, mag. geol.

   

  Vanjski suradnici:

  dr. sc. Tea Kolar-Jurkovšek (GeoZS),

  dr. sc. Duje Smirčić (RGNF),

  dr. sc. Branimir Šegvić (TTU)

   

   Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

    


    

   Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

    

    

   Financiranje: 60.800,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content