Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

MOBILNA APLIKACIJA GeoCro

GeoCro je mobilna aplikacija pomoću koje možete istraživati lokalnu geologiju Republike Hrvatske, doznati osnovne informacije o različitim stijenama i strukturama prisutnima na površini, kao i kratku geološku prošlost prostora Hrvatske. Namjera izdavača, Hrvatskog geološkog instituta (HGI) bila je na moderan i praktičan način približiti geološku građu Hrvatske ne samo geolozima već i svima koji su zainteresirani za geologiju. Aplikacija sadrži interaktivnu geološku kartu Republike Hrvatske u mjerilu 1:300 000 koju je 2009. godine izdao Hrvatski geološki institut (HGI), zajedno s pripadajućim tumačem. Opise stratigrafskih jedinica iz tumača za potrebe ove aplikacije prilagodili su znanstvenici HGI-a. Na karti su, kao izdvojene točke, označena i opisana mjesta na kojima se mogu vidjeti rijetke i/ili značajne geološke pojave. Ove su točke grupirane u tri skupine: fosili, stijene i geo znamenitosti.

Radi lakšeg razumijevanja, u aplikaciji su na pojednostavljen način objašnjeni neki od osnovnih geoloških termina. Također je opisana i kratka povijest stvaranja terena po geološkim razdobljima.

Aplikaciju možete bespaltno preuzeti na sljedećim poveznicama:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.stemi.geocro&hl=en

iOS: https://apps.apple.com/us/app/geocro/id1469147760

Skip to content