Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

EU INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

geolab-hgi

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT potpisao je 29.04.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta OBNOVA INFRASTRUKTURE I NABAVA INSTRUMENATA U HRVATSKOM GEOLOŠKOM INSTITUTU – GEOZNANSTVENI LABORATORIJI (GEOLAB) KK.01.1.1.09.0012.

Realizacijom projekta izradit će se projektna dokumentacija temeljem koje će se pristupiti organizacijskoj reformi, adaptacijskim radovima unutar postojećih laboratorija i osnivanje novih istraživačkih laboratorija te opremanju IRI infrastrukture Hrvatskog geološkog instituta uz nabavu novih instrumenata te uvođenje novih istraživačkih metoda.

Predmetnim projektom planirane su sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije: idejnog rješenja s arhitektonskom snimkom postojećeg stanja, glavnog projekta, troškovnika građevinsko-obrtničkih radova i projekta opreme.
  2. Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  3. Provedba horizontalnih načela
  4. Upravljanje projektom i
  5. Promidžba i vidljivost

GEOLAB – Novosti & Obavijesti

Više informacija o EU fondovima pogledajte na www.strukturnifondovi.hr

dr.sc. Vlatko Gulam, voditelj projekta

dr.sc. Slobodan Miko, ravnatelj

dr.sc. Staša Borović, predsjednica Znanstvenog vijeća

dr.sc. Marija Horvat, voditeljica istraživačkog tima

Mladenka Jurčić, dipl. iur.

 

Datum početka i kraja projekta: 29.04.2021. – 29.04.2022.


 

Kategorija projekta: EU infrastrukturni projekt

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA, od strane EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA “KONKURENTNOST I KOHEZIJA” 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“.

www.strukturnifondovi.hr

Ukupna vrijednost projekta: 664.229,18 kuna

EU sufinanciranje projekta: 664.229,18 kuna

 

Status: Aktivan

hr
Skip to content