Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Gospodarstveni (tržišni) proejkti

Elaborat o rezervama građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Brezovi rebar“ – Četvrta obnova

Rudarski gospodarski subjekt, trgovačko društvo Wienerberger d.o.o. za proizvodnju i prodaju građevinskog materijala sa sjedištem Karlovcu, dugo vremena bavi se eksploatacijom građevnog pijeska i šljunka, a posluje u domeni eksploatacije mineralnih sirovina, proizvodnji opeke, crijepa, keramičkih pločica, betonskih proizvoda i dr. Subjekt je ovlaštenik postojećeg eksploatacijskog polja građevnog pijeska i šljunka iz neobnovljivih ležišta „Brezovi rebar“, koje se nalazi na području grada Karlovca nedaleko doline rijeke Kupe, a udaljeno je od ciglane trgovačkog društva Wienerberger d.o.o. približno 3 km u smjeru sjeverozapada. Prethodno provedena istraživanja građevnog pijeska i šljunka iz neobnovljivih ležišta na istražnom prostoru „Brezovi rebar“ kod Karlovca za potrebe ciglane Wienerberger Ilovac d.o.o. obavljena su 1999. godine prema operativnom programu Hrvatskog geološkog instituta, Zavoda za mineralne sirovine. Na temelju obavljenih terenskih i laboratorijskih radova izrađen je Elaborat o rezervama pijeska ležišta „Brezovi rebar“ (Kastmüller i dr. 2000) kojim je utvrđeno da se radi o pijescima s povećanim sadržajem kremene (kvarcne) komponente i oni se mogu koristiti za nasipavanje šumskih putova, kao posteljice raznim cijevima, te kao dodatak visokoplastičnim glinama koje se koriste u ciglarskoj industriji. U ciglani rudarskog gospodarskog subjekta koriste se kao dodatak visokoplastičnim glinama i na taj način omogućuju izradu tankostijenih glinenih blokova raznih formata.

U sklopu ovog projekta provedeni su terenski istražno-geološki radovi, a obuhvatili su geološku prospekciju terena sa provjerom debljine otkrivke na postojećim rudarskim frontama te uzorkovanja i ispitivanje kakvoće uzoraka pijesaka. Izrađen je proračun rezervi mineralne sirovine građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Brezovi Rebar.

Glavni istraživač / voditelj: Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol.

Hrvoje Burić,

Željko Kastmüller,

Nikolina Ilijanić

Datum početka i kraja projekta:  2019.-2020.


 

Kategorija projekta:  Gospodarstveni (tržišni) projekti


Ugovoreni iznos financiranja: 35.000,00 HRK


Status: Završen

Skip to content