Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

DRINKADRIA – Networking for Drinking Water Supply in the Adriatic Region

Voditelj projekta: dr.sc. Josip Terzić

Službena stranica projekta: http://www.drinkadria.eu/

Projekt je započeo u studenom 2013 te će trajati ukupno 29 mjeseci. Sufinanciran je iz fondova Europske unije kroz program IPA Adritic Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013 iz kojeg je predviđeno financiranje 85% ukupnog proračuna projekta koji iznosi 6.643.640,36 €.

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju Hrvatskog geološkog instituta jedan je od partnera na strateškom projektu »Networking for drinking water supply in Adriatic Region«, (akronima DRINKADRIA) koji okuplja 16 partnera iz 8 zemalja Jadranske regije; Italije, Slovenije, Hrvatske; Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne gore, Albanije i Grčke. Od hrvatskih partnera u ovaj projekt uključena je i Istarska županija, Građevinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci i Istarski vodovod d.o.o te Hrvatske vode, Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. i Primorsko-goranska županija kao suradničke institucije .

Vodeći partner projekta je vodovod iz Trsta „Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino – CATO“ / „Area Council for Eastern Integrated Water Service“ .

Radni sastanak u Ljubljani

Problematika projekta

Projekt se bavi specifičnom problematikom prekogranične opskrbe pitkom vodom. Glavna problematika se javila nakon raspada Jugoslavije, što je povuklo nove državne granice te dovelo do problema nedostatka pravnih okvira za sigurnosnu vodoopskrbu pograničnih područja, konkretno crpilišta su se našla u jednoj državi, a opskrbna područja u drugoj. Osim nedostataka pravnih regulativa i kontrola upravljanja prekograničnih vodnih resursa projektna implementacija uzima u obzir prekomjerne gubitke u vodoopskrbnim sustavima, zastarjelu infrastrukturu, klimatske promjene, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, i slično.

Mjerenje protoka na izvorištu Prud

Uzorkovanje i monitoring voda u slijevu pilot područja

Ciljevi

Cilj projekta je razvoj strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu usklađenu s upravljanjem vodnim resursima u prekograničnim područjima. U obzir će se također uzeti klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. U sklopu projekta značajniji resursi predviđeni su za unaprijeđenje vodoopskrbnih sustava (monitoring sustava, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova vodoopskrbnih sustava). U sklopu projekta biti će razvijena javna mrežna stanica na kojoj će se objavljivati informacije o projektu, rezultati aktivnosti u sklopu projekta te će se provoditi disinacija značajnijih informacija. Također, popratni rezultati projekta su informiranje šire javnosti o važnosti očuvanja pitke vode i vodnih resursa za sadašnje i buduće generacije izradom edukativnog materijala u obliku letaka i brošura.

Izvorište Prud, pilot područje projekta

Geografski položaj partnera

Projektni tim Hrvatskog geološkog instituta:
Dr.sc. Josip Terzić, dipl.ing.geol. – voditelj projekta
Dr.sc. Tamara Marković, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Tihomir Frangen, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Jasmina Lukač Reberski, dipl.ing.geol.
Dr.sc. Andrej Stroj, dipl.ing.geol.
Ivana Vincetić Boljat, dipl.ing.geol.
Pavle Ferić, dipl.ing.geol.
Mladen Kuhta,dipl.ing.geol.

Skip to content