Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Correlation of upper Miocene-Pliocene Lake Pannon deposits across the Drava Basin, Croatia and Hungary

Objavljeni znanstveni rad rezultat je zajedničkog multidisciplinarnog istraživanja hrvatskih i mađarskih znanstvenika u okviru projekta “Stratigraphy and correlation of Upper Miocene – Pliocene sediments along the Croatian-Hungarian border”. Istraživane su gornjomiocenske i pliocenske naslage, koje predstavljaju fosilni zapis nekadašnjeg Panonskog jezera na području hrvatskog i mađarskog dijela Dravske depresije.
Podaci iz su prikupljeni i obrađeni na temelju standardiziranih metoda snimanja geoloških stupova i kartiranja izdanaka, biostratigrafije (palinologija, ostrakodi i mekušci) te refleksijske seizmike i podataka iz dubokih bušotina. Na temelju navedenih istraživanja, dobiveni su novi zaključci vezani uz stratigrafiju, sedimentologiju i dinamiku zapunjavanja prostora Dravske depresije tijekom mlađeg miocena i pliocena. Najveći znanstveni doprinos ovog rada je uspješna usporedba i korelacija litostratigrafskih jedinica između Hrvatske i Mađarske, koje čine temelj za daljnju uspješnu regionalnu korelaciju naslaga u drugim depresijama prostora Republike Hrvatske i cjelokupnog Panonskog bazenskog sustava. Štoviše, metode i rezultati ovog rada izrazito su bitni i primjenjivi u istraživanju gospodarskih resursa (ugljikovodici, geotermalna energija, pitka voda), podzemnom skladištenju plinova i drugo.

Rad je dostupan na poveznici: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/1013.

 

Skip to content