Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Comparison of measured and estimated permeability for artificially prepared coarse-grained soil samples

Frontiers naslovnica

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih ispitivanja koeficijenta propusnosti metodom sa stalnom razlikom potencijala dobiveni pomoću permeametra, te su komparirani s koeficijentom propusnosti dobivenim upotrebom većeg broja empirijskih korelacija. Korišteni uzorci pripremljeni su u laboratoriju miješanjem različitih prethodno pripremljenih frakcija tla, kako bi se mogao utvrditi utjecaj graduiranosti tla i veličine čestica na koeficijent propusnosti tla. Dovoljno pouzdane vrijednosti koeficijenta propusnosti tla ne mogu se dobiti korištenjem samo empirijskih korelacija, iako je područje primjene određene korelacijske veze bilo zadovoljeno. Izračunati koeficijenti propusnosti u nekim slučajevima značajno su se razlikovali od onih izmjerenih u laboratoriju. Kako bi se izbjegle moguće negativne posljedice poželjno je koeficijent propusnosti tla procijeniti ili odrediti korištenjem više različitih metoda, te uz primjenu inženjerske prosudbe na sigurniji način odrediti njegovu numeričku vrijednost, koja će se koristiti pri projektiranju hidrogeoloških, hidrotehničkih ili geotehničkih objekata. 

Rad je objavljen u Vol. 36 No. 3 (2021): No. 54 Rudarsko-geološko-naftnog zbornika pod autorstvom Patricie Živković, Mirele Burečić Šafran i Biljane Kovačević Zelić te je dostupan na sljedećoj poveznici: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/article/view/15405 .

Skip to content