Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Changes in Cave Sedimentation Mechanisms During the Late Quaternary: An Example From the Lower Cerovačka Cave, Croatia

Frontiers naslovnica

Znanstveni rad objavljen u časopisu Frontiers in Earth Science rezultat je zajedničkog multidisciplinarnog istraživanja znanstvenika Hrvatskog geološkog instituta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković,  Instituta za primjenjenu geologiju (BOKU) iz Beča, Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara (HAZU), Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te arheologa iz Kaducej d.o.o.

Na temelju multidisciplinarnih istraživanja autori su rekonstruirali promjene u taložnim mehanizmima koji su formirali klastičnu ispunu ulaznog dijela Donje Cerovačke špilje. Analizom facijesa utvrđena je izmjena nekoliko taložnih faza tijekom pleistocena i holocena. Sedimentološka istraživanja upotpunjena su mineraloškim i paleontološkim istraživanjima, a stratigrafska kalibracija naslaga temelji se na numeričkim metodama datiranja speleotema i alogenih špiljskih sedimenata.

Ovo istraživanje predstavlja doprinos rješavanju kompleksne stratigrafije i geneze slabo istraženih alogenih špiljskih sedimenata Dinarskog krša.

Članak je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3389/feart.2021.672229

Skip to content