Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Cenomanian–Turonian Oceanic Anoxic Event (OAE2) imprint on the northwestern part of the Adriatic Carbonate Platform and a coeval intra-platform basin (Istria and Premuda Island, Croatia)

Znanstveni rad objavljen u časopisu Cretaceous Research rezultat je sedimentoloških, paleontoloških i geokemijskih istraživanja provedenih na području Istre (Barban) i otoka Premuda od strane geologa iz Hrvatskog geološkog instituta i Smith Collegea iz Massachusettsa. Rad predstavlja doprinos na području definiranja okoliša i nastanka različitih facijesa tijekom mlađe krede (cenomana i turona) tadašnje Jadranske karbonatne platforme. Naglasak je postavljen na utjecaj globalnog Oceanskog anoksičnog događaja (OAE2) i preplavljivanja plitkovodne platforme tijekom prijelaza cenoman-turon. U radu su korištene litološke, biološke i mikrofacijesne analize te SEM, EDS, TOC i analize stabilnih izotopa (δ13C i δ18O).

Link za pristup radu: https://authors.elsevier.com/sd/article/S0195-6671(21)00094-X

Skip to content