Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Biostratigraphy and facies description of Middle Triassi rift-related volcano-sedimentary successions at the junction of the Southern Alps and the Dinarides

springer

U znanstvenom časopisu International Journal of Earth Sciences objavljen je znanstveni rad Biostratigraphy and facies description of Middle Triassi rift-related volcano-sedimentary successions at the junction of the Southern Alps and the Dinarides. U radu su opisane vulkano-sedimentne sukcesije srednjeg trijasa povezane s otvaranje Neotetis oceana. Intenzivna tektonska aktivnost povezana s riftovanjem dovela je u ovo vrijeme do regionalne diferencijacije taložnih okoliša. Efuzivne i vulkanoklastične stijene, koje u svom sastavu variraju od bazičnih do kiselih, taložene su u dubokomorskom okolišu, te se proslojavaju s pelagičkim vapnencima i rožnjacima. Na istovremeno postojanje plitkomorskog taložnog okoliša ukazuje pretaloženi karbonatni detritus. Podmorske efuzije bazalta i nastanak bazaltnih hijaloklastita povezani su s dubokim rasjedima koji su nastali uslijed ekstenzije. Kisele vulkanoklastične stijene nastale su eksplozivnim vulkanskim erupcijama te su taložene u dubokomorskom okolišu različitim gravitacijskim mehanizmima. Opisane sukcesije datirane su biostratigrafski amonitima, radiolarijama i bentičkim foraminferama. 

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost „Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihova uloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg Trijasa“ akronima GOST (IP-2019-04-3824).

Rad je dostupan na slijedećoj poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s00531-023-02301-w

hr
Skip to content