Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Znanstveni projekti (domaći)

SAPIQ: Standardisation and applyed investigation of quaternary sediments in Croatia

Naslage kvartara prekrivaju otprilike 40% površine Republike Hrvatske, te su stoga značajan gospodarski resurs. Procijenjeni modeli i uhodani alati istraživanja kvartarnih naslaga, doprinose njihovoj široj primjeni u gospodarstvu. Osim toga, kvartarne naslage su rezultat povijesnih klimatskih prilika, te je prema tome njihovo razumijevanje od velike pomoći u tumačenju i predviđanju recentnih klimatskih prilika. Cilj ovog „Uspostavnog istraživačkog projekta“ je sastavljanje grupe znanstvenika Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta, te njihovo dodatno opremanje i izobrazba, kako bi mogli standardizirati istraživanje kvartarnih naslaga Hrvatske primjenjujući nove analitičke metode i nove znanstvene spoznaje. Dobiveni rezultati omogućit će korelaciju s rezultatima zemalja Europe, posebno s rezultatima s područja srednje i južne Europe. Tijekom prve godine u planu je upoznati se s novom opremom i metodologijom, te istražiti različite vrste kvartarnih naslaga u Hrvatskoj. Budući da se, geološki gledano, Hrvatska sastoji od dvije regije, panonske i dinaridske, u drugoj i trećoj godini projekta plan je detaljna razrada kvartarnih naslaga odabranih područja unutar svake pojedine regije. Tlo je najčešće nastalo trošenjem kvartarnih naslaga, stoga je istraživanje kvartarnih naslaga od strateške važnosti za poljoprivredu. Osim značaja u poljoprivredi, kvartarne naslage mogu biti spremnici pitke vode, s utjecajem na čitavu biosferu. Budući da su hidrogeološke značajke izdvojenih horizonata u kvartarnim naslagama različite, uvid u njihovu strukturu može pomoći u pronalasku novih spremnika pitke vode.

Web stranica projekta: https://sapiqproject.wordpress.com/

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Lidija Galović

Lara Wacha,

Adriano Banak,

Hrvoje Posilović

Anita Grizelj,

Koraljka Bakrač,

Danijel Ivanišević,

Jadranka Mauch Lenardić,

Manfred Frechen,

Petar Stejic,

Rodoljub Gajić,

Mihajlo Pandurov,

Ingeborg Soulie-Marsche

 

Datum početka i kraja projekta:

01.09.2014. – 31.12.2017.

 

 

Kategorija projekta: HRZZ uspostavni istraživački projekt  (4425)

 

Ugovoreni iznos financiranja: 978.062,04 kn

 

.

Status: Završen

hr
Skip to content