Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT OF GEOLOGY

Past Projects

Joint U.S. – Croatian cooperative research project: Greenhouse and transitional

climates in 50 m.y. carbonate record of the Late Jurassic – Early

Cretaceous Dinaric Carbonate Platfrom

Projekt je imao za cilj istražiti pretpostavku da unutar gornjojursko-donjokrednog slijeda Jadranske platforme istaloženog tijekom klasičnog greenhouse klimatskog razdoblja, postoje dokazi o kraćim razdobljima zahlađenja tijekom kojih je dominirala glacioeustazija umjerenih amplituda, a što bi u konačnici upućivalo na postojanje leda na visokim zemljopisnim širinama. U ostvarivanju ciljeva i potvrđivanja hipoteze projekta snimljeno je više kontinuiranih geoloških stupova kroz srednjojursko-srednjokredne naslage, čija ukupna analizirana debljina nadmašuje planiranu. Istraživani lokaliteti uljučuju: (1) Otok Hvar – detaljni litostratigrafski stup kroz aptsko-starijealbske naslage snimljen je u blizini naselja Jelsa; (2) Otok Korčula – na području Čare i Pupnate snimljeno je pet litostratigrafskih supova koji obuvhaćaju raspon od barema do gornjeg alba; (3) Poluotok Pelješac – snimljen je kraći slijed berijaskih dolomita, te duži profil kroz baremsko-aptske naslage; (4) Otok Mljet – četiri litostratigrafska stupa snimljena su na području Sobre, Kozarica i Babinog Polja; (5) Dubrovačko zaleđe – sedam kontinuiranih profila detaljno je istraženo na širem prostoru Jasenica, Brotnica i Velji do. Usporedno sa snimanjem detaljno su bili prikupljani uzorci vapnenaca za mikropaleontološko-biostratigrafsku i sedimentološko-petrografsku analitiku (uključujući katodoluminescenciju), te vapnanaca i dolomita za analizu stabilnih izotopa i elemenata u tragovima. Rezultati spektralne analize ciklo- i kemostratigrafije upućuju na dominantan utjecaj ekscentričnosti zemljine orbite (ciklusi od 100.000 i 400.000 godina) na oscilacije morske razine tijekom donje krede. Rezultati također upućuju da unutar istraživanog slijeda Jadranske platforme kemostratigrafski signal nije u potpunosti očuvan.

Project leader: 

dr.sc. Valentina Hajek – Tadesse

dr.sc. Antun Husinec (St. Lawrence University)

Božo Prtoljan,

Palenik Damir,

Antun Husinec (St. Lawrence University),

Fred Read (Virginia Tech),

Sean Regan (St. Lawrence University),

David Mosher (St. Lawrence University)

Project duration: 2008-2011

 


 

Project Category: Bilateralni projekt (znanstveno-istraživačka suradnja SAD (National Science Foundation)-Hrvatska (MZOŠ RH))

 

 

Financing amount: 166.500,00 kn

 

 

 


Status: Završen

en_US
Skip to content